Rondvragen omtrent het maai- en zaaibeleid en ‘maai-mei-niet’

Tijdens commissievergaderingen kunnen commissieleden een rondvraag stellen over een vraagpunt dat buiten de vergaderagenda, maar binnen de taakvelden van de desbetreffende commissie valt. Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van 5 juni 2023 heeft commissielid Martine Stulp rondvragen gesteld over het maai- en zaaibeleid van de gemeente Emmen en de campagne ‘maai-mei-niet’. Lees hieronder haar inbreng.

Spreektekst Martine Stulp

Op veel plekken in de gemeente Emmen zien we de positieve stappen die de gemeente gezet heeft in het maai- en zaaibeleid. Dat vinden wij fijn om te zien. Toch horen we ook op social media dat het nog op enkele plekken mis is gegaan, zoals bijvoorbijld bij de Wenke in Nieuw-Weerdinge. Daarom horen we graag een update van de wethouder over het maai- en zaaibeleid.

Antwoord

In zijn antwoord heeft wethouder Van der Weide aangegeven dat in de basis in stedelijk gebied wekelijks of tweewekelijks gemaaid wordt en in meer landelijk gebied wordt er een of twee keer per jaar gemaaid. Bovendien is in de afgelopen jaren het beleid ook meer afgestemd op het in balans brengen van de biodiversiteit. Wel blijft het een balans tussen verkeersveiligheid, wensen van inwoners en de natuur- en milieudoelstellingen.

Spreektekst Martine Stulp in tweede termijn

Het is fijn om te horen dat er aandacht is voor biodiversiteit en we zien ook dat het op veel plekken goed gaat, maar helaas gaat het dus nog wel op enkele plekken, zoals parken, nog niet zoals de bedoeling is. Onze vervolgvraag is als volgt. Er wordt op dit moment veel reclame gemaakt voor de ‘maai-mei-niet’ campagne die al door verschillende gemeenten is omarmd. Is de wethouder bereid om naar die campagne te kijken en om de gemeente Emmen daarvoor in te schrijven, ook om bewoners meer te stimuleren om niet te maaien?

Antwoord in tweede termijn

In zijn vervolgantwoord heeft wethouder Van der Weide aangegeven dat de campagne ‘maai-mei-niet’ door de stichting Steenbreek georganiseerd wordt, waar de gemeente Emmen geen lid van is. Echter, de gemeente is wel in gesprek met de stichting om te kijken of het valt in te passen bij het beleid en de doelstellingen van Emmen. Op het moment dat Emmen lid zou worden van Steenbreek, dan is het zeker een optie om ook naar de campagne ‘maai-mei-niet’ te kijken.

D66 Emmen is uiteraard erg blij dat de wethouder aandacht blijft houden voor biodiversiteit, hier ook actief maai- en zaaibeleid op voert, en dat er op dit moment gesprekken lopen met stichting Steenbreek – iets waar wij al jaren aandacht om vragen!