Rondvraag omtrent minderjarige asielzoekers

Tijdens commissievergaderingen kunnen commissieleden een rondvraag stellen over een vraagpunt dat buiten de vergaderagenda, maar binnen de taakvelden van de desbetreffende commijoeyssie valt. Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 13 oktober 2022 heeft Joey Koops een rondvraag gesteld naar aanleiding van het NOS-artikel ‘Slechts één gemeente wil meer alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen‘. Lees hieronder zijn inbreng.

Rondvraag

De fractie van D66 Emmen heeft enkele vragen naar aanleiding van het NOS-artikel ‘Slechts een gemeente wil meer minderjarige asielzoekers opvangen’, gisteren gepubliceerd.

In het artikel wordt uitgelegd dat slechts een enkele gemeente heeft gereageerd op de noodkreten van de Staatssecretaris, over het scheppen van extra opvangplekken voor alleen gereisde kinderen, omdat er in Ter Apel veel te veel kinderen verblijven in bovendien slechte omstandigheden.

Zo is door de Kinderombudsman bijvoorbeeld geconstateerd dat de kinderen in Ter Apel onvoldoende eten, grauw zien van vermoeidheid, hun tanden met hun vingers moeten poetsen en dat er geen douches zijn.

De vragen zijn als volgt:

  • Heeft Emmen gereageerd op de noodkreet van de Staatssecretaris en, zo ja, hoe?
  • Zo nee, gaat Emmen nog reageren op de noodkreet van de Staatssecretaris en, zo nee, waarom niet?

Antwoord

In zijn antwoord gaf wethouder Raymond Wanders aan dat er in Emmen op dit moment slechts 8 plekken beschikbaar zijn voor minderjarige asielzoekers. Wel gaf hij aan in gesprek te zijn met Stichting Nidos over het creëren van aanvullende plekken voor de opvang van deze kwetsbare kinderen.

De fractie van D66 Emmen ziet natuurlijk liever vandaag dan morgen nog actie en uitbreiding, maar wij zijn wel blij om te horen dat er gekeken wordt naar oplossingen. Wij zullen ons verder blijvend sterk maken, juist ook voor de zwaksten in onze maatschappij!