Reactie op VVD en FvD moties over het asielbeleid

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie van 12 januari 2023 is onder andere gesproken over twee moties aangaande het asielbeleid van de VVD en FvD. Lees hieronder de reactie van fractievoorzitter Joey Koops.

Reactie Joey Koops

Er is geen asielcrisis.

Dat gezegd hebbende, weet ik dat deze boodschap bij een gedeelte van dit huis, en zeker bij een groot deel van onze inwoners, niet aankomt. En daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor, omdat hun gevoelens gevoed worden door traditionele en social media, maar ook zeker door bestuurders en politici. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om, en dan kom ik terug op de nieuwjaarsspeech, partijen aan verschillende kanten van de brug dichter bij elkaar te brengen. Dat zal dus ook de inzet van D66 zijn.

Wij zien daarom weinig in het betrekken van de raad bij elke kleine beslissing over opvang, zeker daar waar sprake is van nood. Bovendien is het plotsklaps niet verlengen van vergunningen onbehoorlijk bestuur en soms ook gevaarlijk. Waar wat ons betreft wel op ingezet zou kunnen worden is een waardendiscussie over asiel en migratie. Dat geeft elke partij de kans duidelijk te maken wat hun overtuiging is en het zal het college ook meer zekerheid geven in het uitvoeren van hun mandaat. Onderdeel van die discussie kan dan ook zeker zijn of de raad wel of niet betrokken zou moeten worden bij grotere vraagstukken, bijvoorbeeld het wel of niet toestaan van een overlooplocatie voor Ter Apel.

Wat ons betreft in ieder geval wel.

Moties

Beeld: Gemeente Emmen

Beeld: Gemeente Emmen

Beeld: Gemeente Emmen

Beeld: Gemeente Emmen