Gelukt: opkoopbescherming!

Op 24 juni 2021 heeft D66 Emmen een motie ingediend met de titel ‘Wonen is een Grondrecht’. De oproep was simpel: onderzoek een zelfbewoningsplicht voor woningen in Emmen en leg de resultaten van dit onderzoek voor aan de gemeenteraad.

Maandag 5 juni 2023, bijna twee jaar later, was het eindelijk zover: de gemeenteraad van Emmen stond voor de discussie over het besluit een opkoopbescherming in de huisvestingsverordening op te nemen. Later, bij de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023 heeft fractievoorzitter Joey Koops nog een laatste stemverklaring afgelegd.

Lees hieronder de bijdragen van Martine Stulp en Joey Koops!

Spreektekst Martine Stulp

“Dank u wel, voorzitter.

We hamerden hier in onze motie twee jaar geleden al op samen met mede-indieners GroenLinks, SP, Wakker Emmen en 50PLUS. Wij zijn dan ook heel blij dat de gemeente dit zo voortvarend heeft opgepakt en hebben met interesse de onderbouwing voor de opkoopbescherming gelezen. En daar schrokken we ook nog wel even, want wat zijn er in Emmen ontzettend veel woningen in de particuliere verhuur. Deze opkoopbescherming is er wat ons betreft dan ook niet voor niets.

De urgentie wordt enorm duidelijk juist nu opkopers nog even snel willen toeslaan en in andere steden, die de opkoopbescherming ook invoeren, ook steeds minder hun kans kunnen grijpen. We vragen ons door deze urgentie ook af of er misschien nog iets te doen is aan de regels rondom de huisvestingsverordening. De opkoopbescherming kan niet los worden vastgesteld. Vanuit welke regels wordt dat bepaald? Zouden wij dat bijvoorbeeld na vaststellen van dit raadsbesluit alsnog kunnen doen, zonder de hele huisvestingsverordening opnieuw ter discussie te stellen? Wij proberen het hier even in ieder geval en hopen dat er een antwoord op komt.

De beargumentering om juist deze vier wijken aan te wijzen vinden wij helder. Op welke eventuele verschuiving kunnen we rekenen als deze opkoopbescherming hier geldt? Naar welke wijken zal vervolgens naar verwachting kunnen worden uitgeweken om woning op te kopen? Als dat beeld is of wordt gebracht, dan kunnen we daar tijdig op anticiperen.”

Spreektekst Joey Koops

“Dank u wel, voorzitter.

Een iets andere bijdrage dan de VVD. Wij wilden van de gelegenheid gebruik om onze dank uit te spreken richting het college en de ambtelijke organisatie voor deze plannen. Het is bijzonder fijn om elkaar op deze manier te kunnen vinden en wij kijken erg uit naar de uitvoering en latere evaluaties. Dus dank!”

Het plan is uiteindelijk vrijwel unaniem aangenomen, alleen VVD Emmen stemde tegen. Een fantastisch succes dus!