Op 2 juni 2022 werd op de raadsvergadering het nieuwe collegeakkoord besproken. Joey Koops heeft hier uitgebreid over gesproken tijdens deze vergadering. Voor ons bevat dit akkoord veel goede ideeën, maar blijft op veel punten vaag. Daarom willen wij dan ook het college een paar uitdagingen voor leggen.

De eerst uitdaging: ga met collegepartijen, oppositiepartijen, maatschappelijke partijen en inwoners aan het werk om dit akkoord uit te werken in een concrete visie en concrete actieplannen.

De tweede uitdaging: van elke wethouder zouden we graag horen hoe zij hun portefeuille richting willen geven. Wat is hun persoonlijke visie en plan waar zij de komende jaren aan gaan werken?

Voor D66 staat er een onderwerp niet op de goede manier in het akkoord: duurzaamheid. Duurzaamheid hoort een eigen onderwerp te zijn met concrete doelstellingen, een eigen wethouder en een eigen afdeling met ambtenaren.

Wij zijn trots op onze prachtige gemeente en wij willen met een positief kritische houding werken een aan mooie toekomst.

Hieronder de volledige tekst zoals uitgesproken door Joey Koop:

D66 Emmen is trots op Emmen. Zo trots zelfs, dat wij als voorbereiding op de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsprogramma van maar liefst 37 pagina’s hebben geschreven, die bol staat met concrete, uitvoerbare plannen. U kunt zich daarom wellicht voorstellen dat het voor ons even slikken was toen wij dit bestuursakkoord op hoofdlijnen onder ogen kregen. Immers, het enige concrete voornemen in deze plannen bestaat uit het niet verhogen van de OZB, wat wij bovendien een onverstandig voornemen vinden. Niet omdat wij voorstander zijn van het verhogen van de OZB, maar wij zijn wel tegenstander van het maken van loze beloften.
 
Dit gezegd hebbende, zijn wij niet geheel ontevreden over de hoofdlijnen. Zo lijkt de fiets steeds meer voorrang op de auto te krijgen. Ook gaan we veel bouwen, waarbij wat ons betreft de nadruk eerst op verbouwen voor nieuwbouwen komt te liggen. En als we de grote woorden omtrent duurzaamheid in de introductie moeten geloven, krijgen wij bijna het gevoel dat Wakker Emmen binnenkort verder gaat als Woke Emmen. Zo’n vaart zal het nog wel niet lopen. Zeker niet als duurzaamheid als vaak wat onzichtbare rode draad wordt opgepakt, en niet als groen kader in een zelfstandig, overstijgend hoofdstuk.  
 
Naast onze opmerkingen over de duurzaamheidsplannen, hebben wij nog een aantal andere aandachtspunten. Zo mist er een duidelijke prioritering en visie, en zien wij ook geen duidelijke stempel van de collegepartijen. Als de gemeente de komende jaren met flinke tegenvallers te maken krijgt, waar gaan we dan op bezuinigen? Die zesde wethouder bijvoorbeeld? En wij vinden het prijzenswaardig dat er nu gebiedswethouders zijn, maar wat heeft daar de prioriteit? Portefeuille, of gebied? En is er dan wel evenwicht? Hadden bovendien sport en gezondheid, racisme en emancipatie, en windmolens en duurzaamheid, niet beter bij hetzelfde collegelid kunnen behoren? Is de PvdA verder écht voorstander van het motto ‘je doet pas mee met een betaalde baan’? Volgens mij noemt GroenLinks dat vaak gekscherend neoliberaal, maar het is in ieder geval geen sociaal uitgangspunt. Als laatste kritische noot willen wij nog graag de passage over het Rensenpark benoemen. Wakker Emmen, als private partijen worden uitgenodigd om in het Rensenpark te investeren, betekent dit dat er ook woningen mogen komen?
 
D66 Emmen is een positief-kritische partij. De kern van de plannen is zeker niet slecht, maar het kan wel beter. Daarom willen wij graag de volgende twee voorstellen doen.
 
Het eerste is dat wij; de gemeenteraad, het college, maatschappelijke partijen én de inwoners, dit bestuursakkoord op hoofdlijnen de komende tijd gaan uitwerken naar een breed, maatschappelijk akkoord, met concrete actiepunten en zonder opgeblazen taal over niet-bestaande invloed. Daarbij focussen we bovendien niet op wat we gaan doen, maar op wat we gaan bereiken.
 
Ons tweede voorstel is een uitdaging aan het nieuwe college. Wij horen namelijk graag van u hoe u invulling wilt gaan geven aan uw nieuwe portefeuille de komende jaren. Waarom heeft u de portefeuille die u nu hebt? Daarbij willen wij u allen uitdagen om op basis van dit bestuursakkoord een of twee concrete actiepunten uit te werken. Echte, fysieke plannen, compleet met tijdslijn en ambtenarenplan, waarvan u over vier jaar wilt kunnen zeggen dat u deze gerealiseerd hebt. Zo kunt u het concreter maken en echt uw stempel er op drukken.
 
Voorzitter, voordat ik afsluit wil ik nogmaals benadrukken dat D66 trots is op Emmen. Wij zullen onze rol in de oppositie daarom kritisch opbouwend benaderen, waarbij het belang van onze inwoners altijd voorop staat, en wij ten alle tijden inzetten op samenwerking, ook met dit college.