Een goede investering

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023 is de Kadernota 2024 besproken. In de kadernota worden vooruitlopend op de begroting voor het komende jaar, de (financiële) beleidskaders gesteld. Een belangrijk stuk dus, met ruimte voor brede beschouwingen en inbreng van alle partijen.

Bekijk hieronder de inbreng van fractievoorzitter Joey Koops en bekijk de door D66 Emmen ingebrachte moties!

Klik op de pijl voor de bijdrage van fractievoorzitter Joey Koops – ‘Een goede investering’

Beeld: D66 Emmen

Moties

De moties ‘Burgerbegroting’ en ‘Menstruatiearmoede’ hebben wij, na mooie toezeggingen van het college, voorlopig ingetrokken en houden wij achter de hand mochten de toezeggingen niet genoeg blijken te zijn. Dat was dus een mooi succes!

De motie ‘Asielzoekers sneller aan het werk’ hebben we wel in stemming gebracht en deze heeft het helaas niet gehaald, dankzij tegenstemmen van Wakker Emmen, VVD, ChristenUnie en Hart voor Emmen. Maar, wij geven niet op: we zijn blij met de steun van de overige partijen en de wethouder en we zien nog genoeg kansen om ons in te blijven zetten voor een eerlijk en humaan asielbeleid!

Asielzoekers sneller aan het werk - Beeld: D66 Emmen

Burgerbegroting - Beeld: D66 Emmen

Menstruatiearmoede - Beeld: D66 Emmen