Naar een rijke schooldag voor ieder kind

Op steeds meer plekken laat onderzoek tweedelingen zien in onze samenleving. Kinderen die met veel of weinig kansen opgroeien. Kansen op een goede opleiding. Op gezond en veilig opgroeien. De kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je ook naar sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. Daarom is het nu tijd voor verandering, zodat we alle kinderen een betere basis meegeven voor een betere toekomst. We willen dat elk kind en elke jongere van 0 tot 18 jaar vanaf het eerste begin de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Een rijke schooldag
voor Edese kinderen

D66 wil een ‘rijke schooldag’ voor ieder kind in Ede. Ieder kind heeft andere interesses, een andere startpositie en andere kansen. Tijdens ‘de rijke schooldag’ is er wat D66 betreft voor ieder kind de mogelijkheid om bezig te zijn met sport, cultuur, techniek en natuur. Zo ontdek je als kind wat je hart sneller doet kloppen. Met een rijke schooldag krijgen scholieren tijdens en na school meer kansen gezonde en maatschappelijk betrokken Edenaren te worden. Waar mogelijk moet de gemeente dit bevorderen om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zo kunnen sportverenigingen, culturele instellingen en natuurorganisaties in contact gebracht worden met scholen zodat zij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking.

  • D66 wil dat de gemeente meewerkt aan het ontwikkelen van een rijke schooldag
  • D66 wil dat we scholen zo gaan inrichten dat makkelijk verbinding gelegd kan worden met cultuur, natuur, sport en huiswerkbegeleiding.