Een veilig verkeer voor iedereen

D66 wil de verkeersveiligheid verbeteren in Ede. Daarbij hebben fietsers en voetgangers voor ons prioriteit. Nog veel te vaak worden we opgeschrikt door ongelukken met fietsers. Vaak op wegen die vooral voor de auto zijn ingericht. Dat wil D66 veranderen. Met een norm van 30 km/u in de bebouwde kom.

Veilig fietsen naar school

In onze openbare ruimte geldt nog vaak “het recht van de snelste”. Op veel plekken in Ede leidt dat tot onveilige situaties. Vooral voor fietsers. D66 wil dat kinderen in Ede veilig naar school kunnen fietsen. Daarom heeft D66 het volgende plan: 30 km/u wordt de norm in de bebouwde kom. 50 km/u de uitzondering op doorstroomwegen met afgezonderde fietspaden. Daarnaast doen we investeringen in wegaanpassingen die het verkeer veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Zo werken we aan een verkeersveilig Ede voor iedereen.

Een veilige N224

Op de N224 gebeuren onacceptabel veel ongelukken. Soms zelfs meer zeer ernstige afloop. D66 vindt dat gemeente en provincie te lang hebben gewacht om te werken aan meer verkeersveiligheid. Daarom wil D66 de volgende zaken:

  • Zo snel mogelijk een plan van aanpak voor aanpassingen aan de N224 die situaties beter overzichtelijk maken en de weg verkeersveiliger.
  • Stoppen met het constante wisselen tussen maximumsnelheden van 50, 60, 70 en 80 km/u. Voor Huize Kernhem is 80 veel te hard en onveilig. Daarom kiest D66 voor een algemene maximale snelheid van 60 km/u.