Duurzame en veilige mobiliteit

Het Edese verkeer loopt op veel plekken vast en is onveilig ingericht. Dat zorgt voor opstoppingen en gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers en wandelaars. Door gericht te investeren zorgen we voor betere doorstroming van auto’s. Door fietsen en wandelen veiliger en makkelijker te maken zorgen we dat mensen waar mogelijk ook sneller de auto laten staan.

Investeer in veilige fietsroutes

De beste manier om mensen meer te laten fietsen is door fietsroutes veiliger te maken. Veel wegen zijn nog te veel ingesteld op autoverkeer. Vooral met de opkomst van elektrisch fietsen is het noodzakelijk om te investeren in veilige fietspaden via de aanleg, verbreding en verbetering. We zetten in op ‘doorfietsroutes’ met de verkeerslichten vaker op groen voor fietsers en met voorzieningen zoals bankjes en fietspompen. Bovenaan ons lijstje om te investeren in verkeersveiligheid staan de fietsroutes naar scholen.

In Ede en de dorpen verlagen we de algemene snelheidslimiet van 50 naar 30 km/uur

Straten moeten veiliger worden voor fietsers en voetgangers. We zien nog veel te veel ongelukken op wegen van 50 km/uur zonder vrij liggende fietspaden. De 50 km/uur kan blijven op belangrijke wegen waar vrij liggende fietspaden zijn.

Verlagen van 80 naar 60 km/u op wegen door natuurgebieden

Autoverkeer zorgt in Ede voor veel aanrijdingen met overstekend wild, die voor dieren en mensen gevaarlijk zijn. Vermindering van de maximumsnelheid kan veel leed voorkomen. Voor wegen die door natuurgebieden lopen (Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000) pleiten wij voor verlagen van de maximumsnelheid en bijpassende inrichtingsmaatregelen. Bijkomend effect is dat deze wegen minder populair worden en dus minder belastend voor de natuur. In aanmerking komen o.a. de provinciale wegen Deelen – Hoenderloo (N804), Otterloo – Oud Reemst – Arnhem (N310 en N311) en de N224 (Arnhem-Ede). De gemeente gaat hiertoe in gesprek met de provincie. Een goed voorbeeld is de weg Bennekom – Heelsum (N228), waar dit al is gerealiseerd.

Blijf voldoende openbaar vervoer aanbieden voor de wijken en buitendorpen

Het openbaar vervoer staat onder druk door de terugval in de corona-pandemie. D66 wil dat de gemeente invloed uitoefent bij de provincie dat de mogelijkheden voor busvervoer op peil blijven.

D66 verzet zich fel tegen eventuele laagvliegroutes als gevolg van opening van Lelystad Airport

Voor D66 is herindeling van het luchtruim noodzakelijk voordat het vliegveld opengaat. Daarnaast mag het vliegveld alleen open als daardoor ook echt vluchten verplaatsen vanaf Schiphol Airport en niet ten behoeve van nieuwe groei.

Meer laadpalen voor de overstap naar elektrische auto’s

De grote uitstoot van fijnstof is onacceptabel en schaadt de gezondheid van Edenaren. D66 stelt drie concrete acties voor om de Edese luchtkwaliteit te verbeteren. Meer laadpalen helpt consumenten en bedrijven bij de overstap op elektrische auto’s. Daarbij moet wel goed overleg met de buurt plaatsvinden. D66 wil dat Ede daarnaast meedoet aan het landelijke akkoord zodat bedrijfsvervoer vanaf 2025 of 2026 emissieloos wordt in het centrum van Ede. Met houtwallen rondom de A12 kan het neerkomen van fijnstof in ons milieu verder worden beperkt.