D66 maakt geen deel uit van de nieuwe coalitie van Stadspartij, VVD en CDA

Coalitie besprekingen, vervolg

Coalitie / Oppositie

D66 heeft zich niet in deze coalitie kunnen vinden.

Uiteindelijk zijn wij het niet eens geworden over de zetelverdeling en het coalitieakkoord. Het akkoord is globaal en laat veel ruimte open voor een behoudende invulling.

Wij missen een gemeenschappelijk gedragen inspirerende visie.

Wij gaan verder vanuit de oppositie en voor een progressieve D66 koers.