Coalitiebesprekingen

De besprekingen voor de nieuwe coalitie in Doesburg zijn in volle gang sinds de uitslag van de gemeenteraadverkiezingen. De nieuwe coalitie zal voor de periode 2022 – 2026 gevormd worden.

Uitslag gemeenteraadverkiezing

Op 16 maart 2022 was de uitslag van de gemeenteraadverkiezing als volgt: Stadspartij 5 zetels (1 zetel winst), CDA 1 zetel (1 zetel verlies), D66 2 zetels (gelijk), SP 2 zetels (gelijk) en VVD 2 zetels (gelijk). Qua stemmen hebben alleen de Stadspartij en D66 meer stemmen gehaald bij deze verkiezing dan in 2018.

Brede coalitie

De Stadspartij, CDA, D66 en VVD zijn bezig om een brede coalitie te vormen, zodat er een breed draagvlak is in de stad. Volgende week zal er vermoedelijk een formateur benoemd worden die op inhoud de coalitiebesprekingen zal leiden. Meer nieuws wordt volgende week verwacht.