Incidenteel 4 miljoen euro aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

In een mooie stap richting een groenere toekomst heeft de gemeenteraad van Deventer bijna unaniem een motie aangenomen om incidenteel 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De motie is een initiatief van de fracties van D66 en de PvdA en vormt een belangrijke mijlpaal in het streven van Deventer naar duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Klimaatdoelstellingen

Dit besluit is onderdeel van de brede en ambitieuze duurzaamheidsstrategie van Deventer, die zich niet alleen op energiebesparing richt, maar ook op klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, circulariteit, klimaatpositief en biobased bouwen.

De strategie is in lijn met de landelijke klimaatwet, die streeft naar minimaal 55% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050.

Met deze financiële toewijzing kunnen we concrete stappen zetten in de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed en werken aan een energieneutrale toekomst.

Een duurzame, groene en toekomstbestendige stad

De fractie van D66 is ervan overtuigd dat deze investeringen op de lange termijn niet alleen zullen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook economische en maatschappelijke voordelen zullen opleveren. Door nu te investeren, vermijden we toekomstige desinvesteringen en zorgen we ervoor dat we op logische momenten kunnen investeren. Dit zal niet alleen bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelen, maar ook aan een stabiel financieel toekomstperspectief.