Motie Triple-B pleinen aangenomen!

Woensdagavond is de MOTIE van D66 aangenomen om de herinrichting van drie pleinen in onze gemeente voortvarend ter hand te nemen. Hiermee is een investering van 3 miljoen gemoeid dat ook beschikbaar is binnen de begroting. De kwaliteit van gezichtsbepalende pleinen zijn een visitekaartje voor Deventer. De herinrichting van de Lebuinuspleinen illustreren dat duidelijk.

Broederenplein

Voor dit plein kan met een miljoen een handelingsperspectief worden gemaakt en uitgevoerd. Met meer woningen aan het plein en een optimalisering van de detailhandel is ook een opwaardering van het plein hard nodig. De totale kosten zullen hoger uitvallen, maar met dit miljoen kan cofinanciering worden geregeld uit andere fondsen (oa versnellingsfonds woningbouw) om ook de uitvoering mogelijk te maken. Dit is een plan waar de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden al jaren om vragen. 

Beestenmarkt

De Beestenmarkt is in zijn huidige vorm geen visitekaartje voor Deventer. Een plaat asfalt zonder verblijfskwaliteit dat hoognodig een nieuw ontwerp vraagt in samenspraak met aanwonenden en belanghebbenden. De totale kosten zullen volgen uit het op te stellen pleinontwerp, maar met een miljoen ligt er wel een fundament om op te bouwen.

Brink in Bathmen

In Bathmen is er al enige jaren gesproken en gewerkt aan een herontwerp maar ontbrak het aan budget om dit ook uit te voeren. De kosten zijn geraamd op ca € 1,2 miljoen en met het miljoen en enige cofinanciering van derden, is de uitvoering van dit plan nu zeker gesteld.

Burgers in Binnenstad en Buitengebied

Met de aangenomen motie triple B pleinen, kan Deventer een Boost geven aan deze pleinen die belangrijk zijn voor Burgers van de Binnenstad en het Buitengebied. 
De motie is mede ingediend door het CDA en Gemeentebelangen. Met steun van oa de VVD en Deventer Sociaal is deze motie aangenomen door de gemeenteraad. 
 
Jan Schuring
Fractievoorzitter D66 Deventer