Inzet in Balans

De D66 fractie is tevreden met het kader Inzet in Balans. Het nieuwe beleid is gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, er is speciale aandacht aan jonge mantelzorgers.

Raadstafels

Tijdens de Raadstafels voorafgaand aan de Raadsvergadering is er door D66 specifieke aandacht gevraagd voor het communicatieplan bij dit beleidskader. Want, ondanks dat de Deventer Doet pas al langere tijd bestaat; zo’n 89% van de inwoners die er gebruik van kunnen maken, doet dat nu niet. D66 wil dat er gerichte communicatie plaatsvindt, door bijvoorbeeld cultuursensitief te communiceren.

Raadsvergadering

Tijdens de Raadsvergadering van 25 mei heeft D66 daarom de motie ‘Communicatie in het uitvoeringsplan Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning’ mede ingediend en is deze aangenomen door de Raad.

Ook is D66 mede-indiener van het  amendement ‘Afstemming informele en formele zorg’ geweest. Dit aangenomen amendement roept op om in het beleidskader op te nemen dat: “Vanaf het eerste gesprek/contact met inwoners wordt er aandacht en invulling gegeven aan de balans tussen mantelzorg en geïndiceerde zorg met als doel om overbelasting te voorkomen van mantelzorgers”