Motie revitalisatie kunstgrasvelden

Gemeenteraad Deventer Stemt Unaniem voor Duurzame Kunstgrasvelden in Nauwe Samenwerking met Sportverenigingen

De gemeenteraad

De gemeenteraad heeft gisteren unaniem een motie aangenomen om de kunstgrasvelden in de gemeente te verduurzamen, met de nadruk op het voldoen aan de sporttechnische eisen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Vooruitstrevend en Duurzaam

Een opvallend element van de motie is de nadruk op het vermijden van infillmateriaal op kunstgrasvelden, wat wordt beschouwd als “niet langer wenselijk”. Dit is echter onder voorbehoud dat de kunstgrasvelden zonder infill voldoen aan de eisen gesteld door de KNVB.
D66-raadslid Oguzhan Akdemir, die deze motie heeft ingediend samen met GB-raadslid Erik Smeenk en CDA-raadslid Teuni Scholthof, benadrukte hoe belangrijk het is dat spelers kunnen genieten van de sportprestaties van het veld. “De spelers verdienen velden van hoge kwaliteit die duurzaam zijn en voldoen aan de sporttechnische regels en eisen van de KNVB”, aldus raadslid Akdemir.

Actief Betrokken

De motie draagt het college van B&W op om bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en KNVB, en mogelijk andere stakeholders, te informeren naar de stand van zaken en ervaringen met non-infill velden, in relatie tot de keuringseisen voor competitiegebruik.
Verder wordt het college opgedragen om bij de eerstvolgende aanbesteding voor het vervangen van kunstgrasvelden (bij FC RDC, D.V.V. Sallandia, Sportclub Deventer en SV Schalkhaar) als voorwaarde alleen non-infill velden op te nemen.

Inventarisatie voor Toekomstige Behoeften

Voor de D66-fractie is het ook van belang dat er een grondige inventarisatie plaatsvindt van de behoefte aan nieuwe kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen. Het college zal de bevindingen hiervan aan de raad voorleggen in het eerste kwartaal van 2024, gekoppeld aan evaluaties van de KNVB en VSG. Akdemir: “We willen dat onze sportverenigingen in positie worden gebracht”.
Tot slot wordt het Beleid Financiering Kunstgrasvelden 2016 geactualiseerd met betrekking tot het huidige prijsniveau en in relatie tot kunstgrasvelden zonder infill. Het gereviseerde beleid zal ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd in medio 2024.
Dit besluit van de gemeenteraad markeert een belangrijke stap in de richting van het verbeteren en verduurzamen van de sportfaciliteiten in de gemeente, terwijl tegelijkertijd de belangen van de sport.