Huisvesting Kindcentrum Borgele & Speciaal Onderwijs

De gemeente Deventer heeft bij de begrotingsbehandeling van november 2021 veel geld vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. D66 is content met de miljoenen voor Kindcentra in Borgele en Zwaluwenburg en zeker ook in de investering in de school voor speciaal onderwijs aan de Splithofstraat. Dat laatste biedt meer kinderen de mogelijkheid om in Deventer naar school te gaan in plaats van (ver) te moeten reizen. Het sluit ook goed aan bij de ontwikkelingen van VMBO De Marke-Zuid.

Doorgaande leerlijnen

Investeren in doorgaande leerlijnen in oa. Integrale Kindcentra is één van de uitgangspunten van het huisvestingsplan, hoewel dat nog niet overal uitgewerkt is. Dat wordt vervolgd en dat zullen we blijven stimuleren. 

Kindcentrum Borgele permanente uitbreiding

Op 16 februari kwam een verdere uitwerking van het plan. De raad heeft hierbij 1 mln Euro te besteden aan blijvende uitbreiding van Kindcentrum Borgele. Daar is D66 het van harte mee eens. 

VSO Splithofstraat met sportlokaal

Voor de vervangende nieuwbouw voor het speciaal onderwijs aan de Splithofstraat wordt in totaal bijna 6,5 mln Euro uitgetrokken. Deels voor het bouwen van een interne zaal voor bewegingsonderwijs, zoals dat formeel heet. D66 is warm voorstander van sportvoorzieningen in de scholen, zodat bewegingsonderwijs optimaal gefaciliteerd wordt. Dat hebben wij ook steeds bepleit bij de bouw van VMBO De Marke-Zuid.

Energiegebruik

Een aandachtspunt van D66 voor het definitieve plan is nog de verduurzaming van de schoolgebouwen. Daarin kan meer ambitie getoond worden door de gemeente, zoals we ook betogen in het sportbeleid. Al in november 2021 dienden we daartoe met Groen Links een motie in om voortvarender verder te gaan met het plaatsen van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed, ook scholen.