D66 wil een gezonde grens stellen aan fastfood zaken in Deventer

Objectieve maatstaven

Gezondheid is op dit moment geen criterium waar een aanvraag voor een fastfoodrestaurant op kan worden beoordeeld. Daarom moet er een grens komen aan de groei van het aanbod van zeer calorierijk fastfood-eten. Een objectieve maatstaf zoals bijvoorbeeld een maximaal aantal m2 vloeroppervlak voor fastfoodzaken in de binnenstad (of per wijk of per 1000 inwoners) kan helpen om een grens te trekken voor het aantal fastfoodzaken in een gebied. Een nieuwe aanvraag kan dan enkel in behandeling worden genomen nadat een vergelijkbare zaak sluit. Een dergelijke regeling werkt al in jaren in de Snipperling (voor het aantal witgoed/elektronicazaken). Ook voor hotels geldt een maximumgrens om bouwen voor leegstand te voorkomen.

Maximum aan fastfoodzaken

Dus daarop roept D66 Deventer, het college van B&W op, om te onderzoeken hoe een meetbare en uitvoerbare grens voor maximumaantal fastfoodzaken in de binnenstad van Deventer en in de nabijheid van scholen (en per wijk en/of per 1000 inwoners). Zo kan een grens worden gehanteerd als indirecte maatstaf voor gezondheid en helderheid geeft aan ondernemers als toetspunt voor vergunningaanvragen.

Op die manier hebben we weer regie op het maximale aantal fastfoodzaken in Deventer.