D66 wil transparantie in uitgifte nieuwbouwwoning

De fractie van D66 vraagt het college transparantie betreffende de uitgifte van koop- en huurwoningen in projecten waar de gemeente in participeert. In een verhitte woningmarkt is transparantie betreffende het toewijzen van woningen voor D66 een belangrijk item. Iedere potentiële kopen/ huurder zou in principe dezelfde kans moeten hebben. Er zijn ontwikkelaars die bijvoorbeeld voor hun eigen medewerkers een ‘voorkeursrecht’ op een woning afdwingen bij projecten waarin zij participeren. Voor de fractie van D66 ongewenst en daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • 1. Zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en ontwikkelaars betreffende de toewijzing van de te verkopen dan wel te verhuren nieuwbouwwoningen?
  • 2. Zo ja, om welke projecten gaat het?
  • 3. Zo ja, wat is de motivering om zulke afspraken te maken?
  • 4. Hebben deze mogelijke afspraken invloed op de kans om als potentiële koper of huurder een huis te bemachtigen?
  • 5. Zo ja, hoe groot is die invloed?