D66 wil mogelijkheden zelfbewoningsplicht uitgezocht hebben

De woningmarkt zit behoorlijk op slot. Voor starters is het heel erg lastig om een betaalbare woning te kopen. Er worden regelmatig relatief goedkope woningen opgekocht door beleggers of huisjesmelkers om deze op te knappen en voor veel hogere prijzen weer in verkoop te brengen of voor exorbitante prijzen te verhuren. Deze speculatietrend zien we helaas niet alleen bij de goedkopere koopwoningen, maar ook bij panden met een waarde van 3-4 ton. Woningen die aansluiten bij de vraag onder doorstromers.

Door voor bestaande woningen met een verkoopprijs beneden de NHG-grens zelfbewoningsplicht in te voeren, worden deze panden minder aantrekkelijk voor speculanten en hebben starters en doorstromers meer kans op een passend huis. De fractie van D66 heeft bij de begrotingsvergadering een motie zelfbewoningsplicht ingediend. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen, zodat het college voor 1 april 2022 met voorstellen van zelfbewoningsplicht naar de raad komt. Het college wordt verzocht naar ervaringen elders te kijken en met passende opties voor de Deventer koopmarkt te komen. De voorstellen moeten er liggen kort na de verkiezingen opdat een nieuwe coalitie hierin nadere keuzen kan maken. D66 heeft zich ook in haar concept-verkiezingsprogramma positief uitgesproken over de opties rond zelfbewoningsplicht.