Een goed ontbijt voor elke scholier is voor D66 belangrijk

De fracties van D66, DS, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelang hebben schriftelijke vragen gesteld over “Ontbijt op scholen” in Deventer

Steeds meer leerlingen komen met een lege maag op school. Dit stagneert het leerproces en de nodige ontwikkelingen die plaats vinden op een schooldag. De lege maag kan een signaal dat de armoede die gaande is, een tipje van een ijsberg is. Kansengelijkheid betekent dat ieder kind de schooldag zou moeten beginnen in de beste fysieke en mentale vorm mogelijk. Als de ouders niet meer voor een ontbijt kunnen zorgen, is de overheid verplicht dit voor de kinderen te regelen. Zie ook artikel 18 van het Kinderrechtenverdrag.

D66 Deventer voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van Deventer. 
Binnen het sociaal domein maakt D66-er Susanne Kerkdijk zich sterk voor deze kinderen.