Afvalproblematiek

Raadsmededeling

We vinden het belangrijk dat afvalverwerking duurzaam en meer naar hergebruik toe gaat, met zo min mogelijk overlast voor natuur. Helaas hebben we met veel schrik kennisgenomen dat er sprake is van toenemende illegale afvalstort in onze gemeente (“Raadsmededeling Afvalproblematiek” d.d. 22-12-2022 en het gerelateerde artikel in de Stentor van 5 januari[1] jl.). Deze signalen krijgt de fractie eveneens van inwoners, dat de illegale stort toeneemt volgens hun waarnemingen.

Er is nu weinig informatie beschikbaar over de grootte van het illegaal storten van afval en waar dit afval in de gemeente wordt gedumpt. We kennen de verhalen over de binnenstad en de Rivierenwijk, maar we hebben graag het totale plaatje zien. Hiermee kunnen we gericht beleid maken voor een duurzame afvalverwerking. We willen graag weten hoe het nu feitelijk zit, ook vergeleken met andere gemeenten. Mogelijk zal het nieuwe beleid met het gratis storten tot 300kg (het was 100kg) al wat gaat helpen in dit nieuwe jaar, maar dat valt nog te bezien. Is deze verhoging voldoende of moeten we toch aanvullende maatregelen nemen? 


[1] https://www.destentor.nl/deventer/meer-illegale-afvalstort-gemeld-in-deventer-maar-minder-boetes-overtreder-is-controleurs-te-slim-af~a86f6c399/ , opgehaald 5 januari 2023

Vragen

Naar aanleiding hiervan hebben we 5 januari de volgende technische vragen gesteld:
1. Hoeveel bedroegen de totale kosten van het opruimen, inzamelen, verwerken van illegaal gestort afval in de gemeente Deventer in de afgelopen drie kalenderjaren? (2020, 2021 en 2022)
2. Welke bedragen en kengetallen voor het afhandelen van de illegale stort in soortgelijke gemeentes (e.g. Apeldoorn, Amersfoort en Arnhem) zijn aan de orde voor dezelfde afgelopen drie kalenderjaren?
3. Welke onderliggende oorzaken lagen ten grondslag bij de antwoorden van vraag 2?
4. Hoeveel bedroegen de totale kosten voor het uitvoeren van het adresonderzoek van illegaal gestort afval in de gemeente Deventer in de afgelopen drie kalenderjaren?
5. Bij hoeveel boetes is er (succesvol) bezwaar gemaakt door inwoners?
6. Wat was de verspreiding van de illegale stort over de gemeente Deventer? In hoeverre is dit op een visuele wijze per locatie en wijk beschikbaar? (bijv. een kaart)
7. Wat is de verwachte opleverdatum van het onderzoek omtrent cameratoezicht?