Zonder leerlingenvervoer staat het leven van het kind stil – inbreng Demi van Wijk

Beeld: Martijn Beekman

Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen Haagse leerlingen met een beperking aanspraak maken op leerlingenvervoer. Zo kan elk kind het onderwijs volgen dat ze nodig hebben, ook met een beperking. Maar de wachttijden bij deze essentiële dienstverlening zijn flink. Dat is niet alleen een probleem voor de leerlingen, maar ook voor ouders, leraren en klasgenoten. In het debat over het leerlingenvervoer trekt Demi van Wijk daarom aan de bel.

Lees hier haar volledige inbreng terug.

D66 maakt zich zorgen over de lange wachttijden bij het leerlingenvervoer. We krijgen veel berichten van ouders die in de ochtend lang staan te wachten op het busje. Het leven van de rest van het gezin, kan pas van start gaan wanneer het kind in het busje zit. Het werk moet nog even wachten. Naast het gezin, heeft het ook effect op klasgenoten en de leraar. De leraren hebben te maken met kinderen die te laat in de klas komen, dat ontregelt altijd even en het kind zelf mist een deel aan onderwijs.  
 
Ik maak me zorgen over de meldingsmoeheid van veel ouders. Wij blijven hameren op de noodzaak van het doen van meldingen. Maar we zien ook dat ouders niet meer de moed/energie hebben om (soms dagelijks helaas) deze meldingen te blijven doen. 
 
We wachten de evaluatie van de kwaliteit van het leerlingenvervoer in december 2023 af. Dan hopen we ook inzicht te krijgen in het resultaat van de genomen maatregelen (direct opschalen met 10-15 voertuigen/chauffeurs, onderzoek kleinschalig gecombineerd vervoer). De Raad ontvangt dan ook de toegezegde brief stand van zaken doelgroepenvervoer. 
 
Wel vind ik dat we vandaag een termijn met elkaar moeten afspreken dat de vervoerder de dienstverlening op orde moet hebben. D66 is evenals de wethouder geen voorstander van het overgaan op een wachtkamerovereenkomst, maar het kan niet zo zijn dat we over een jaar nog steeds met deze problematiek zitten. 
 
Ten slotte is de fractie van D66 benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek Jeugdombudsman naar de wijze waarop de gemeente Den Haag aanvragen behandelt voor leerlingenvervoer.