Demi van Wijk

Beeld: Martijn Beekman

Demi is fractievertegenwoordiger en student. In haar portefeuille zitten:
– Studentenzaken en uitgaansleven
– Jeugdzorg en jeugdhulp

  • 28 jaar
  • Den Haag

 
Den Haag is de stad waar ik voor studie en werk ben komen wonen en waar ik me inmiddels helemaal thuis voel. Als fractievertegenwoordiger wil ik iets teruggeven aan de stad; ik ga me inzetten voor de aanpak van straatintimidatie en op het terrein van emancipatie.
 
In de jaren dat ik in Den Haag woon heb ik me een aantal keren onveilig gevoeld. Tijdens het uitgaan op het Plein of op de Grote Markt of op mijn fiets onderweg naar huis. In gesprekken met vriendinnen merkte ik dat ik niet de enige was. Het onderzoek naar straatintimidatie bevestigt mijn beeld: ruim 50 procent van de inwoners van Den Haag heeft te maken met straatintimidatie. Dit moet stoppen! Het aanpakken van straatintimidatie vraagt om een driesporenbeleid. Allereerst moeten we het probleem bij de wortel aanpakken. Dit betekent dat we de norm moeten veranderen en mannen moeten betrekken bij het probleem, want alleen samen kunnen we het oplossen. Ten tweede moet straatintimidatie strafbaar worden, zodat acties ook gevolgen hebben. Ten slotte moet er een meldpunt voor straatintimidatie komen waar iedereen terecht kan voor advies en een luisterend oor.
 
Een geëmancipeerd Den Haag is een van mijn andere doelen. De raad, het college en de top van de gemeentelijke organisatie moeten een afspiegeling worden van onze inwoners. Leiderschap betekent voor mij het podium delen met mensen voor wie de weg richting de besluitvormingstafels moeilijk te bewandelen is. Inclusiviteit is niet alleen meepraten en meedoen, maar ook meebeslissen. Hier zet ik me voor in.