“Veiligheid op straat gaat boven het gemak van de asobak” – Peter Mekers in het parkeerdebat

Beeld: Caroline Verduin

Den Haag heeft grote problemen met de parkeerdruk. In sommige wijken worden in het weekend massaal bedrijfsbusjes achtergelaten of zorgen huishoudens met een derde auto ervoor dat anderen hun eerste auto niet kwijt kunnen. En het groeiend aantal Dodge Rams, in de volksmond vaak “asobakken” genoemd, passen nauwelijks in de Haagse straten. In het parkeerdebat stelt Peter Mekers daarom oplossingen voor. Bedrijfsbusjes kunnen beter op bedrijventerreinen staan, voor een derde auto krijgen huishoudens geen vergunning meer, en de gemeente moet meer doen om asobakken die groter zijn dan de parkeervakken aan te pakken.

Lees hier Peter Mekers’ volledige bijdrage

Vandaag staan er talloze stukken geagendeerd over parkeren. Ik zal me hoofdzakelijk richten op de volgende punten in mijn inbreng: bedrijfsbusjes en asobakken de woonwijk uit, foutparkeren aanpakken, tempo maken met invoeren betaald parkeren en de 3e parkeervergunning op een adres. 

Parkeerdruk 

In een flink aantal Haagse wijken is de parkeerdruk hoog. Auto’s en busjes staan op de straathoeken en bewoners die later thuis komen rijden vaak rondjes om een plek te vinden. De autodichtheid in Den Haag is hoog. Te hoog. Voor een stad met een uitgebreid netwerk aan fietspaden, OV en veel voorzieningen op korte afstand, wordt er nog vaak de auto gepakt. 
 
Voor sommige bewoners is dat onvermijdelijk, denk aan mensen die slecht ter been zijn of vanwege een beroep als verloskundige. Maar voor een groot deel zijn het vermijdelijke autoritten en is het hebben van een privé-auto niet altijd noodzakelijk. Daarom is mijn fractie blij dat we in bijna de hele stad betaald parkeren invoeren.  
 
De straat is voor ons allemaal, het recht om gratis overal je privé-eigendom te stallen bestaat niet. Er zijn altijd kosten, denk aan de aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen, kosten voor controle en de kosten om op andere plaatsen speelruimte en groen aan te leggen. 

Bedrijfswagens horen op het bedrijventerrein
Als we kijken naar bedrijfsbusjeszou het goed zijn als die in de avond en in het weekend niet in de woonwijk staan. Dat is ook beter voor de mensen die wel echt hun auto nodig hebben, maar nu het slachtoffer zijn van de parkeerdurk. Bedrijfsbusjes bij het bedrijf laten staan heeft de voorkeur, maar dat werkt niet altijd. Daarom kijken we graag naar parkeerplaatsen van ondernemingen die in de buurt van woonwijken liggen en waar ’s avonds en in het weekend plek is om bedrijfsbussen vanuit de woonwijk te parkeren. 
 
Wat ons betreft kijken we naar het maken van afspraken hierover met ondernemers en het opnemen van voorwaarden in de vergunning van bedrijfsbussen hierover. Als dat nu in ons technische vergunningsysteem nog niet kan, zouden we dit bij de vernieuwing hiervan mee moeten nemen. Hoe kijkt de wethouder hiernaar en kan de wethouder dit meenemen? 
 
Overigens zijn er nu ook al bewonersvergunningen die in delen van een buurt op bepaalde tijden niet geldig zijn, dus daar hebben we al ervaring mee. 

Beperk de asobak 

Dan de schrik van menig fietser, voetganger en ouder van kleinere kinderen: de dodge rams. Deze wagens zijn geen gewone auto’s en daarom hoor ik ze vaak aangeduidt met termen als monstertrucks of asobakken. En ik snap wel waarom, deze voertuigen zijn qua formaat even groot als een Sherman tank uit de Tweede Wereldoorlog en zijn daarmee eigenlijk te groot voor de nauwere straten, zeker als daar ook fietsers en voetgangers doorheen moeten, en helemaal als je bedenkt dat de hoogte van we wagens ervoor zorgt dat je een klein kind gewoon niet ziet. 
 
Maar ook als het om parkeren gaat zijn deze wagens vaak te groot voor een normale parkeerplaats, en staan ze daarom soms half op de weg of op de stoep. Nou weten we dat je niet met je auto buiten het parkeervak mag gaan staan, want dat is foutparkeren of dubbelparkeren.  
 
Parkeervakken hebben we met een reden. Het geeft aan waar je auto kan staan zonder dat het bijvoorbeeld andere geparkeerde auto’s in de weg zit. Het zorgt ervoor dat je auto niet het zicht blokkeert voor voetgangers, fietsers of automobilisten, want dat kan ongelukken veroorzaken. En het zorgt ervoor dat hulpdiensten de straat in en uit kunnen. Parkeervakken zijn er niet voor de lol, die zijn er uit noodzaak. Daarom is het ook logisch dat foutgeparkeerde auto’s boetes krijgen. Wat D66 betreft is het logisch dat auto’s die groter dan het parkeervak zijn daarom ook in aanmerking komen voor een boete.  

Veiligheid staat boven gemak. Of het nu een fietser, een jong kind of de brandweer is. Zij moeten niet het slachtoffer zijn van de asobakken. 

Peter Mekers

Vaak wordt het argument aangedragen dat deze asobakken gebruikt worden als bedrijfsauto’s. Ik zei eerder al in mijn betoog dat het me logisch lijkt dat bedrijfswagens thuis horen op het bedrijventerrein of desnoods op privéterrein, maar niet in de woonstraat.  

Ik snap dat dat onhandig kan zijn voor de eigenaar van zo’n truck. Maar veiligheid staat boven gemak, of het nu een fietser, een jong kind of de brandweer is. Zij moeten niet het slachtoffer zijn van de asobakken. 
 
Ik ben dan ook benieuwd hoe het staat met het onderzoek naar het laten bekeuren van foutparkeerders door de scanauto’s. Kan de wethouder daar meer over vertellen? En wat denkt de wethouder dat een passende maatregel is voor veelovertreders, die constant hun auto foutparkeren en daarmee voor onveilige situaties zorgen? 

Betaald parkeren 

Het invoeren van betaald parkeren staat gepland tot in 2026. Hoe eerder we dit invoeren voor alle geplande wijken, hoe beter: dit voorkomt beter het waterbedeffect, laat overal zien dat het de maatschappij geld kost om een parkeerplaats te houden en stimuleert het wegdoen van een privé-auto. In Den Haag kennen we regelingen voor zorgverleners, mantelzorgen, sportclubs, bedrijven en bezoekers. Voor bijna elk probleem dat er zou kunnen ontstaan is wel een oplossing. En bij bepalen van de tijden van het betaald parkeren is input vanuit de wijk van groot belang. 
 
Het invoeren van betaald parkeren levert ook poen op. Geld dat we kunnen steken in het verbeteren van verkeersveiligheid en woonstraten. Eerder een straat opwaarderen naar 30, extra geld voor fietspaden en fietsvlonders, meer groen in de straten, betere ruimte voor de voetganger. 
 
Daarom vraag ik de wethouder of hij kan inventariseren of het tempo van invoeren omhoog kan. Wellicht hebben we daarvoor tijdelijk extra handjes nodig, iets dat zichzelf terugverdient door de eerdere invoering. Ik wil niets af doen aan de zorgvuldigheid, maar met meer capaciteit kunnen er wellicht meer wijken tegelijk het proces doorlopen. Kan de wethouder dit nagaan en terugkoppelen? 

Wil je een 3e of 4e auto, dan mag dat! Maar dan moet je zelf een plek vinden, niet op straat. Niet waar de buurvrouw die slecht ter been is ook haar auto kwijt moet.

Peter Mekers

Derde of vierde parkeervergunning
We lezen in één van de stukken dat we met succes de 4e parkeervergunning afschaffen. Wat D66 betreft mag dit ook voor de 3e vergunning op een adres. Te beginnen bij wijken waar de parkeerdruk hoog is of er meer vergunningen dan parkeerplaatsen zijn. Wil je een 3e of 4e auto, dan mag dat! Maar dan moet je zelf een plek vinden, niet in de openbare ruimte. Niet waar de buurvrouw die slecht ter been is ook haar auto kwijt moet, waar we ook groen willen hebben of waar fietsers hun fiets kwijt kunnen zonder de hele straat te blokkeren. Een straat kan zoveel meer zijn dan een stallingsplek voor blik. Daar moeten we meer werk van maken. 
 
Is de wethouder het daar mee eens? En kan hij kijken om hoeveel 3e vergunningen het gaat? Het systeem waarin Den Haag vergunningen registreert kent manco’s. Verhuis je weg, dan is niet gegarandeerd dat je vergunning vervalt. En ik ontvang signalen over kampeerbusjes die op een bewonersvergunning lang in wijken blijven staan. 
 
Kan de wethouder toelichten hoe het staat met de vervanging van het parkeervergunningsysteem, en of zaken als tijdvensters voor geldigheid in een gebied voor bijvoorbeeld de bedrijfsvergunningen daarin gaan kunnen? Een check of een kenteken als camper geregistreerd is. En voor de toekomst: de oppervlakte van een voertuig kunnen registreren? 
 
Eerder heb ik ook de wethouder opgeroepen om het gebruik van parkeergarages verder te stimuleren, kan de wethouder aangeven op welke termijn hij de raad over de voortgang hiervan gaat informeren? 
 
Tot slot zou het goed zijn als bewoners meer kunnen meedenken wat er in hun straat kan, als er parkeerplekken weg kunnen: groen, fietsnietjes, speelplekken, een wadi of een zitje om elkaar te ontmoeten. Wij zouden blij zijn als we daarin nog flinke stappen kunnen zetten de komende periode. 
 
Tot zo ver voorzitter.