Toekomstvast openbaar vervoer – inbreng Peter Mekers

Beeld: Rowan Heuvel

Wat moet er allemaal gebeuren om de HTM en het vervoer in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) toekomstbestendig te maken? Hoe zit het met de financiering, sociale veiligheid en gesloten bushaltes? Dat en meer werd besproken tijdens het debat over toekomstvast OV in de commissie leefomgeving op 2 november. Lees hier Peter Mekers’ volledige inbreng terug

Voorzitter,

Allereerst dank aan de mensen van de MRDH voor hun technische toelichting en aan de insprekers. En postuum hier dank aan Herman Wilmer voor zijn altijd welwillend meedenken en wijze raad aan mij en mijn partij, hij was een zeer gewaardeerd lid van D66.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Daarnaast begin ik gelijk met een oproep aan de collega’s in deze commissie. Over dit onderwerp is aanstaande maandag een vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit om over dit voorstel een advies te geven aan het algemeen bestuur van de MRDH. Daar zitten dus collega Gerritsen en ik namens de hele raad. Ik hoop dan ook dat we, nadat de wethouder ook zijn gedachten heeft kunnen delen met ons, een gezamenlijk standpunt kunnen bepalen. Deze kunnen wij dan meenemen maandag in de vergadering.

Ik wil wel gelijk opmerken dat ik het niet heb kunnen waarderen dat bestuursleden van de MRDH met het plan al groots in de media staan. Alsof het een voldongen feit is en het advies namens de gemeenteraden er niet meer toe doet. Om mijn collega te quoten: ‘de raad is geen stempelpost’.

HTM toekomstbestendig houden

We spreken vandaag over het programma toekomstvast OV. Een noodzakelijke ingreep om de HTM overeind te houden. Een ingreep die dat ook beoogt voor de RET en EBS.

Door corona vallen de reizigerscijfers nogsteeds tegen en door hogere stroomkosten zijn de kosten gestegen. De concessies van de HTM en RET verschillen van elkaar, waar de subsidie aan de HTM niet met grote stappen vermindert, doet die van de RET dat wel. Het werd verwacht dat dit opgevangen kon worden door reizigersgroei, maar toen kwam corona.

De gemeente Rotterdam heeft als aandeelhouder van de RET moeten bijspringen maar in Den Haag wordt nu geprobeerd om binnen de middelen die HTM heeft voldoende ruimte te vinden. En de MRDH past de concessies aan, zodat er daar geschoven wordt met geld van de spaarpot naar de tekorten.

Tijdens de technische sessie heb ik aan de MRDH al wat vragen gesteld, maar ik ben ook benieuwd naar de visie van ons college op dit plan en de oplossingen die nu worden voorgesteld.

Tramritje moet veilig zijn

24 miljoen verschuiving van sociale veiligheid naar het exploitatietekort Rail. Met als belofte dat de HTM de afgesproken prestaties op het gebied van sociale veiligheid haalt en daar risico voor draagt. Ik moet zeggen dat mijn partij zich daarover echt zorgen maakt. Om meerdere redenen. Dat geld is niet voor niets geoormerkt voor sociale veiligheid. Mag dit onder staatssteunregels verschoven worden naar het opvangen van een exploitatietekort?

Willen wij als Haagse raad dat er 24 miljoen uit het budget weggehaald wordt bij sociale veiligheid? Ik kan me iets teveel incidenten voor de geest halen van de afgelopen maanden die het veiligheidsgevoel in het OV ondermijnen. Hoe kunnen die voorvallen plaatshebben en laat de HTM toch 24 miljoen op de plank liggen?
En als we de komende jaren extra in veiligheid willen investeren, waar komt dan dat geld vandaan als we de daarvoor bestemde pot hebben leeggetrokken?

Dan nog een vraag gericht op de langere termijn. Als we geld verschuiven van infra fondsen naar exploitatietekorten, dan kunnen er tot 2030 minder nieuwe projecten opgestart worden. Weet de wethouder al welke projecten er op een wensenlijst staan die hierdoor vertragen of stopgezet worden?

Bushaltes
Ik denk aan het inzetten van nieuwe gelede bussen door de HTM en de noodzakelijke aanpassing van diverse bushalten, is daar geld voor gereserveerd en is dat na uitvoering van dit plan er ook nog?
Er is afgelopen zomer bij de MRDH besloten om de gesloten haltes tot eind 2024 dicht te houden. Kunnen en gaan die na die datum allemaal weer open? Wat wordt de inzet van ons college?

Recent heeft de kamer besloten dat de tarieven voor 2024 niet mogen stijgen en dat daar extra budget voor is, verandert dit nog iets aan de financiële situatie van de HTM?

Het verduurzamen van vervoer vraagt volgens D66 juist om investeren in het OV, dat lijkt nu te vertragen ten opzichte van eerdere ambities. Hoe keren we het tij?

Is de HTM met deze ingrepen nu voor langere tijd weer gezond of verwacht het college dat de gemeente de HTM nog moet bijspringen de komende 5 jaar?

En overall, kan de wethouder inschatten hoeveel geld uit de MRDH – die aan Haaglandse infra zou kunnen worden besteed- er naar de redding van de RET gaat? Dan weten we hoeveel euro’s de solidariteit kost.

Goudenregenstraat en Duindorp

Dan is door een andere partij ook de brief over lijnen 6 en 12 betrokken bij dit debat. Daarover heb ik voor de wethouder ook nog 2 vragen: Wanneer komt er nu een ontwerp dat de Goudenregenstraat veilig laat gebruiken door tram en fietser? Zonder dat Duindorp zijn tram wordt afgepakt.

De halte Copernicusplein is nu tijdelijk opgeheven en in plannen zou deze overstaphalte van tram naar bus helemaal verdwijnen. De buurt is daar op tegen. Het wel of niet opheffen van een overstaphalte zou geen bijzin mogen zijn in een besluit, maar iets waar de gemeenteraad zich over uitspreekt. Kan er in de plannen een variant worden uitgedacht waarin de halte blijft bestaan?

Tot zover voorzitter.