Nieuw college met nieuwe energie – Den Haag wordt groener dan ooit

Den Haag heeft een nieuwe coalitie die met nieuwe energie aan de slag gaat. Vandaag presenteerde de brede coalitie van D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en Denk officieel het coalitieakkoord. Het akkoord staat bol van de ambitieuze plannen op het gebied van vergroening en klimaat, gelijke kansen, democratie en recht. Daarmee wil de coalitie, die zand en veen samenbrengt, de gemeente benaderbaar maken voor alle inwoners. “Samen met alle inwoners en de hele raad willen we bouwen aan een groene en kansrijke toekomst”.

Radicale vergroening en klimaataanpak
Met een nieuwe samenstelling van de coalitie zijn nieuwe ambitieuze stappen mogelijk, in het bijzonder als het gaat om het vergroenen van de stad en het aanpakken van de klimaatcrisis. Er komt een klimaatberaad waarin alle Hagenaars mee kunnen praten over het aanpakken van de klimaatcrisis. Door de hele stad te betrekken kunnen veel grotere stappen worden gemaakt. De 100.000 huizen met de laagste energielabels worden versneld verduurzaamd, wat de bewoners van die huizen direct helpt met hun energieprijzen. Kantoorpanden zijn verantwoordelijk voor een flink deel van ons energiegebruik en daarom zijn er al landelijke duurzaamheidsregels. Die wetten zullen actief worden gehandhaafd, zodat iedereen zijn eerlijke deel bijdraagt.

De stad wordt aangepast aan de veranderingen van het klimaat die we nu al meemaken. Hittestress raakt de meest versteende wijken het hardst, en daarom worden die wijken juist het hardst vergroend. Denk dan aan de Rivierenbuurt, Laak, Transvaal en de Schilderswijk. Ook zorgt het 3-30-300 principe ervoor dat de hele stad fundamenteel groener wordt. Vanuit elke woning zie je drie bomen; als je vanuit de lucht kijkt is 30% van een wijk groen, en iedereen zou op 300 meter van zijn woning een park of plantsoen moeten hebben. Bestaande natuurgebieden, zoals Meijendel, worden versterkt en waar het kan vergroot. 

Gelijke kansen dankzij het onderwijs en de bieb
Kansengelijkheid begint in de klas. Daarom is het aanpakken van het lerarentekort een grote prioriteit. Er komt een pilot voor het docentenfonds. waarin er budget beschikbaar komt voor een beurs voor circa 50 nieuwe PABO-studenten die na afronding van hun studie een aantal jaar in Den Haag moeten lesgeven. Een ander D66-initiatief, de Rijke Schooldag, met daarin gezonde voeding en verlengde schooldagen met cultuur-, en sportonderwijs, komt naar meer Haagse scholen. Ook een ander D66 initiatief krijgt een vervolg: de HAVO/VWO-school in Zuidwest. Zo hoeven kinderen niet meer hun wijk uit om onderwijs op hun niveau te krijgen.

Als gelijke kansen beginnen in de klas, dan blijven ze dankzij de bibliotheek. Daarom komen er nieuwe wijkbibliotheken in Benoordenhout en Mariahoeve en de bibliotheek in Moerwijk wordt permanent. In de bieb in Laak komen meer activiteiten voor kinderen en lokaal voor taallessen en cursussen, zodat jong en oud kan blijven leren en groeien. Er wordt onderzocht of er een vestiging in Spoorwijk kan komen. Bestaande bibliotheken worden beter onderhouden en vernieuwd. Naast meer geld voor de bieb komt er ook meer geld voor evenementen en cultuur met speciale aandacht voor de kleinere gezelschappen en de cultuurankers in de wijken.

Versterken van democratie en recht
De coalitie wil een nabije overheid, die benaderbaar is voor onze inwoners. Er wordt vol ingezet op het versterken van de democratie. In elke wijk komt een gemeentelijk contactpunt en er wordt meer samengewerkt met bewoners, bijvoorbeeld met buurtpreventieteams en bewonersorganisaties. Bewoners krijgen meer te zeggen over het klimaatbeleid en de woningbouw, en jongeren krijgen veel meer dan ooit tevoren een stem in de toekomst van hun wijk en stad. Ook wordt Den Haag letterlijk toegankelijker door investeringen in toegankelijkheid en verscherpte coördinatie.

Ook is er veel aandacht voor veiligheid op straat en het versterken van de rechtsstaat. De D66-aanpak tegen ondermijning wordt uitgebreid. Zo worden criminelen die de samenleving ontwrichten systematisch tegengewerkt. Ook straatintimidatie en racisme worden keihard aangepakt. Uit de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier worden twee coffeeshops verplaatst om overlast tegen te gaan. Ook komt er een vrouwenrechtswinkel waar vrouwen terecht kunnen voor gratis juridisch advies, zodat iedereen op een gelijke manier zijn of haar recht kan halen.

Door met ambities op woningbouw en mobiliteit
Veel ambitieuze plannen die er al waren, worden doorgezet. Denk dan aan de ontwikkelingen in de Binckhorst, Zuidwest en het CID. In deze gebieden pakt Den Haag de woningnood aan en zorgt de gemeente ervoor dat duizenden woningzoekende Hagenaars eindelijk een huis kunnen krijgen.

De nieuwe coalitie zet meer dan ooit te voren de voetganger en fiets op één in het verkeer. Rondom scholen leggen we meer schoolzones aan en komen er zoveel mogelijk schoolstraten. Voor een grotere verkeersveiligheid maken we 30 km per uur de norm in de stad. En natuurlijk maken we het OV zo aantrekkelijk mogelijk, bijvoorbeeld door kinderen van basisschoolleeftijd gratis te laten reizen.

Niet tegen elkaar, maar met elkaar
“We hebben de intentie om echt samen met alle partijen in de raad verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van onze stad. Die intentie en dit akkoord vormen wat ons betreft de basis voor een gezonde Haagse politieke cultuur”, zegt Van Asten. In de aanloop naar het akkoord zijn handreikingen gedaan naar vrijwel alle partijen om mee te doen, van de grootste partij in de raad tot de partijen met één zetel. Zo is tijdens onze onderhandelingen aan alle partijen om input gevraagd. Van Doorn: “Wij hebben onze hand uitgestoken en blijven dat doen. We rekenen ook op een constructieve houding van andere partijen in de raad. We moeten niet meer tegen elkaar werken, maar met elkaar”.

Waarom was een nieuwe coalitie nodig? Met deze nieuwe meerderheidscoalitie is een einde gekomen aan politieke onzekerheid die ontstond doordat de VVD besloot uit de coalitie te stappen. 

Richard de Mos had na zijn vrijspraak aangegeven dat zijn partij Hart voor Den Haag graag bij de bestaande coalitie wilde aansluiten. 

Nadat de coalitiepartners hadden aangegeven bereid te zijn om gesprekken te voeren, besloot de VVD in juni toch de coalitie te verlaten. Hierdoor ontstond de noodzaak om opnieuw naar een meerderheidscoalitie te zoeken. Omdat De Mos meermaals had aangegeven aan te willen sluiten bij de coalitie, werd zijn partij Hart voor Den Haag meermaals uitgenodigd om te onderhandelen. Hart voor Den Haag gaf vervolgens aan dit toch niet te willen.

Verkenner Arie Slob stelde toen voor dat Hart voor Den Haag een coalitie mocht samenstellen, wat niet lukte. Daarna stelde de verkenner voor om gesprekken te starten tussen D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en Denk. Deze gesprekken verliepen voorspoedig en na een paar weken onderhandelen was er een akkoord bereikt.

Als je meer vragen over de formatie hebt, bekijk dan onze veelgestelde vragen pagina