Jonge kandidaten: Geef jongeren een betere toekomst in Den Haag

De jonge kandidaten van D66 Den Haag

De jonge kandidaten van D66 Den Haag - Beeld: Martijn Beekman, Jessica Rens, Christopher Fernando

Jongeren zijn de afgelopen jaren met veel problemen opgescheept. Van thuisonderwijs en stijgende psychische klachten door corona, tot de voortdurende wooncrisis en klimaatcrisis. Daarom komen de jonge kandidaat-raadsleden van D66 Den Haag met een studentenplan: Jonge stad achter de duinen.

Jongeren zijn de toekomst van Den Haag, maar omdat er nog te weinig jongeren in de raad zitten worden ze vaak vergeten. Daar willen jonge kandidaten van D66 Den Haag iets aan doen. De partij heeft met Caroline Verduin (#4), Yousef Assad (#6) Joren Noorlander (#8), Demi van Wijk (#10) en Dylan Romeo (#15) meer jonge kandidaten op een verkiesbare plek staan dan welke andere partij dan ook. Maar op de lijst staan is de eerste stap. Samen met de andere jonge kandidaten van D66 hebben ze een studentenplan geschreven om zo de problemen van jongeren direct op de politieke agenda te zetten.

Tegen woningnood,
voor inspraak

Het actieplan focust zich op vijf thema’s die belangrijk zijn voor jongeren: woningnood, klimaatcrisis, mentale gezondheid, participatie en veiligheid. Zo willen de jonge politici de woningnood onder studenten tegengaan door leegstaande panden om te bouwen tot studentenwoningen en door hogere doelen te stellen voor de bouw van studentenwoningen. En de woningnood komt ook hoger op de politieke agenda als jongeren kunnen meepraten, daarom pleiten de D66’ers voor een jongerendenktank en een digitaal jongerenplatform.

Mentale gezondheid

De helft van alle studenten heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met psychische klachten. “Die klachten gaan niet vanzelf weer weg, daar moeten we serieuze stappen voor zetten”, stellen de kandidaten vast. De verschillende hulpbiedende organisaties moeten beter in kaart worden gebracht voor studenten, zeker internationale studenten. Voor jongeren die wachten op zorg wordt het project De Wachtverzachter ingezet, om deze wachttijd toch goed door te komen. En voor herstellende studenten komt er een Recovery college.

Goede toekomst
voor jongeren, 
goede toekomst
voor Den Haag

Het is niet het eerste plan waarin D66 Den Haag het opneemt voor jongeren. Tijdens de coronacrisis stelde de partij onder andere voor om een jongeren-OMT op te zetten, zodat jongeren directer werden betrokken bij de maatregelen. “Den Haag heeft alleen een goede toekomst, als onze jongeren een goede toekomst in Den Haag hebben”.