“In Laak moeten we de potentie benutten en de problemen aanpakken”

Laak kampt met grote problemen, terwijl er zoveel potentie is in deze wijk. “Hoe creëren we voor bewoners meer vrijheid en kansen om alles uit het leven te halen in Laak?” vraagt fractievoorzitter Marieke van Doorn zich af. Lees hier haar inbreng.

Wijk met potentie…

Wat de D66-fractie betreft is Laak vooral een wijk met heel veel potentie. Aan het water gelegen, met mooie gezinswoningen in klassieke Berlagestijl, maar ook met veel nieuwbouw voor studenten en starters in de Laakhavens. Ook de centrale ligging van de wijk, vlak bij het OV en de diversiteit aan buurten en bewoners zijn een bron van kracht. 

… maar met lage waardering

Maar voorzitter, het is tijd dat we die kracht gaan benutten als gemeente: want bewoners geven hun wijk het laagste waarderingscijfer in de hele stad als het gaat om woongenot. Malafide verhuur van bedden aan (ongeregistreerde) arbeidsmigranten leidt tot overlast: van matrassen en andere troep op straat tot parkeerdruk en zelfs tot onveilige situaties met dodelijke afloop. Handhaving ontbreekt te vaak. Kortom, Laak kampt met grote problemen, maar het is niet onmogelijk om ze op te lossen! Hoe creëren we voor bewoners meer vrijheid en kansen om alles uit het leven te halen in Laak?  

Extra middelen voor Laak

Een kwart van onze fractie woont in Laak en we zijn blij dat de ontwikkelingen in deze wijk vanavond op de agenda staan: na vragen van Yousef Assad en collega’s die met vereende kracht vanuit de raad optrekken en nadat we aandacht en extra middelen voor Laak in het coalitieakkoord hebben weten op te nemen. Het college is van de zomer al begonnen met extra inzet op afval en overbewoning en met bewoners wordt een plan van aanpak voor Laak ontwikkelt. Enkele vragen over dit plan van aanpak aan het college: 

Bewoners moeten meer gehoord worden

Ten eerste over de bewonersparticipatie: Hoe is de bewonersparticipatie bij de ontwikkeling van het plan van aanpak geregeld? Loopt dit via de bewonersorganisaties? Niet elke buurt in Laak (bv. Molenwijk en Schipperskwartier) heeft een bewonersorganisatie, natuurlijk spreken Radilaak, Samen voor Laak en de Buurt bestuurt ook voor deze wijken, maar heeft de gemeente een goed beeld van het bereik van deze geweldige clubs met vrijwilligers en wordt versterking van de bewonersparticipatie waar dat nodig is ook meegenomen in het plan van aanpak? Welke andere participatietrajecten zijn er gaande om tot het plan van aanpak te komen? En hoe worden bewoners straks betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak? 

De ene buurt
is de andere niet

Ten tweede over het gebiedsgericht werken: Hoe gaat dat eruit zien? De ene buurt in Laak is de andere niet: Als we naar de wijkagenda’s kijken is afval bijna overal wel een probleem, maar zou in Spoorwijk en Molenwijk verkeersveiligheid en parkeren vooral belangrijk zijn en in Laak Centraal met name de overbewoning. Jeugdproblematiek speelt het meest in het Schipperskwartier en Spoorwijk. Hoe wordt gebiedsgericht omgegaan met die diversiteit aan problemen in het plan van aanpak? 

Stadsdeelwethouder

Ten derde: Welke rol krijgt de stadsdeelwethouder in het opstellen en uitvoeren van dit plan? Zelfde vraag voor de burgemeester ook betrokken ivm de vele veiligheidsincidenten en de broodnodige aanpak van ondermijning. 

Plan van aanpak

Voorzitter, de D66-fractie ziet uit naar dit plan van aanpak voor Laak, want Laak heeft potentie. Bewoners verdienen deze extra aandacht uit het coalitieakkoord. Wat is de status van het plan van aanpak voor Laak? Wanneer kan de raad dit plan verwachten? Voor welke jaren gaat het plan van aanpak gelden? 
 
Dan nog 2 vragen op de korte termijn: 

Extra handhavingsacties

Goed dat we extra handhavingacties in Laak hebben gezien. Wat hebben die opgeleverd en kunnen we meer verwachten? Die extra inzet van de zomer op afval in Laak Centraal: werpt dit nou al vruchten af? De meldingen op Twitter zijn nog legio.

Meer parkeervergunningen dan parkeerplekken

De parkeerproblematiek is wat D66 betreft het resultaat van teveel uitgegeven vergunningen voor het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Gelukkig is daar nieuw parkeerbeleid op geformuleerd waardoor nooit meer dan 3 vergunningen per huishouden kunnen worden afgegeven. Wanneer worden de eerste brieven uitgestuurd aan de huishoudens waar teveel vergunningen zijn uitgegeven? Zoals gevraagd door de inspreker van Radilaak. En ziet de wethouder al deelinitiatieven verschijnen?