D66 – Begrens deelscooters voor veilige voetgangersgebieden en rustige natuur  

Beeld: Ivo van Beek

Deelscooters veroorzaken overlast bij kwetsbare natuur, zoals in het Westduinpark. Ook kunnen ze voor onveilige situaties zorgen in voetgangersgebieden. Peter Mekers: “Laten we daarom geofencing toepassen in Den Haag, om voetgangersgebieden veilig te houden en natuurgebieden rustig, zo blijft Den Haag voor iedereen een prettige en leefbare stad.” 

Geofencing

 Deelscooters kunnen automatisch hun snelheid begrenzen of zichzelf uitschakelen in aangewezen gebieden. In veel andere landen gebeurt dit al, maar in Den Haag nog niet. “Ze kunnen nu op sommige plekken veel harder dan toegestaan, wat gevaarlijke situaties oplevert, denk aan het Spui. In de duinen mogen ze helemaal niet komen, maar dit gebeurt toch,” zo stelt Peter Mekers. “Het is eigenlijk gek dat ‘geofencing’ daarom nog niet gebruikt wordt in Den Haag, want ondanks dat we deelvervoer aanmoedigen moet de openbare ruimte wel voor iedereen fijn en veilig blijven.”

Ook in Den Haag

Daarom dient Peter Mekers een motie in die het college oproept om met een voorstel te komen over hoe en waar deze techniek ook hier kan worden toegepast. Peter Mekers: “Iedereen moet de vrijheid en kansen krijgen zich door de stad te verplaatsen. Maar laten we voetgangersgebieden veilig houden en natuurgebieden rustig. Zo blijft Den Haag voor iedereen een prettige en leefbare stad.”