Meer slagkracht in Haags klimaatbeleid met klimaatautoriteit

Hoe langer we wachten met van het gas afgaan, hoe langer we afhankelijk blijven van Russisch gas. Daarom komt D66 met voorstellen om sneller de klimaatdoelen te halen, waaronder het instellen van een Haagse Klimaatautoriteit. “Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee van de Hagenaars en slecht voor Poetin”.

Haagse klimaatautoriteit

“Afgelopen jaren heeft gemeente Den Haag nog te weinig gedaan om op koers te zijn naar een klimaatneutrale stad in 2030. We moeten echt in actie komen nu”, zegt Caroline Verduin. Samen met haar medekandidaat Yousef Assad heeft ze de lat hoger gelegd voor Den Haag. “We willen een Haagse klimaatautoriteit. Dat is een commissie van wijzen uit de wetenschap en praktijk die toezien op de voortgang op de klimaatambities. Want we hebben gezien dat de wethouder dit niet alleen kan”.

Goed voor de Hagenaars, slecht voor Poetin

“Hoe langer we wachten met van het gas afgaan, hoe langer we afhankelijk blijven van Russisch gas. We willen betere isolatie en meer warmtebronnen zoals aardwarmte en de warmtelinq. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee van de Hagenaars en slecht voor Poetin” zegt Caroline Verduin. D66 wil daarnaast circulaire Haagse bedrijven stimuleren en van (middel)grote Haagse bedrijven wordt een klimaatplan geëist.

Meer slagkracht op klimaat

“Haagse inwoners merken nu al de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast raakt klimaatverandering de kwetsbare Hagenaars het hardst. In Laak is het veel en veel warmer dan in een groene wijk als de Vogelwijk. En daarbij komt kijken dat deze Hagenaars achtergesteld worden bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze zitten dan opgescheept met een hoge energierekening. Dat moet anders.’ zegt kandidaat-raadslid Yousef Assad. Het is geen toeval dat deze twee kandidaten opkomen voor het klimaat. Verduin stond in de Duurzame Top 100 en Assad was vice-voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. De twee jonge kandidaten weten wat er moet gebeuren op het gebied van het klimaat. “En het eerste dat er moet komen, is meer slagkracht in het Haags klimaatbeleid”, zegt Yousef Assad.