D66: Eerst in gesprek met Rustenburg-Oostbroek over betaald parkeren, dan pas besluit nemen

Beeld: Martijn Beekman

In het door parkeerproblemen geteisterde Rustenburg-Oostbroek zouden de tijden voor betaald parkeren uitgebreid worden. Alleen was daar niet voldoende met de buurt over gesproken, tot grote irritatie van bewoners. Na het debat hierover heeft de wethouder toegezegd nu eerst met de bewoners te gaan praten, voordat er echt werk gemaakt wordt van het parkeerbeleid. D66 is daar blij mee.

In Rustenburg-Oostbroek, een wijk waar de parkeerdruk gigantisch is, is er nu al betaald parkeren in de avonduren. Het plan van het college zou betaald parkeren ook overdag invoeren. Het grote probleem: bewoners kregen geen kans om hun mening te geven en aan de informatieverstrekking schortte het. Na een debat in de raad heeft de wethouder toegezegd eerst met de wijk te gaan praten, en dat er tot die tijd niet gehandhaafd zal worden op de parkeerplannen. Als de gesprekken met de wijk zijn afgerond komt het plan bij de raad te liggen. Peter Mekers: “De parkeerdruk moeten we aanpakken, maar we hebben daar echt de input van bewoners bij nodig”.

Bedrijfswagens uit woonwijk
Volgens Mekers, die al eerder zich heeft uitgesproken over de parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek, kan er meer gedaan worden om de overlast tegen te gaan. “We zien ook zeker in deze wijk heel veel bedrijfswagens. Maar dit is een woonwijk, geen industriegebied. Laten we beleid maken om al die busjes uit de wijk te weren, zodat bewoners hun straat terugkrijgen”.