Bewoners en D66: Geef de Lozerlaan de eerste e-lane van Den Haag

Beeld: Mike B.

Bussen hebben de busbaan en trams hebben de tramlijn, maar aan de Lozerlaan komt wellicht de eerste e-lane: een rijstrook uitsluitend voor elektrische auto’s. Dat idee komt van bewoners van Loosduinen die zich grote zorgen maken over de drukke, lawaaiige en vervuilende snelweg aan de rand van hun stadsdeel. D66-raadslid Peter Mekers vraagt het college of de wens van de bewoners werkelijkheid kan worden.

De Lozerlaan, Ockenburghstraat en de Kijkduinsestraat vormen samen een vervuilde snelweg die in de zomer vol auto’s onderweg naar Kijkduin staat. Bewoners hebben daarom een idee: maak één van de banen van deze weg een e-lane, uitsluitend bedoeld voor elektrische voertuigen. “niet alleen is dit een mooi idee van omwonenden”, zegt D66-raadslid Peter Mekers, “Maar het is ook een mooie manier om als samenleving te laten zien dat elektrisch rijden loont”.

“Mensen in Loosduinen beginnen hun vertrouwen in de politiek te verliezen. We moeten snel laten zien dat de politiek wel luistert!”

Peter Mekers

Luister naar bewoners

De vraag om de e-lane staat niet op zichzelf. “Onlangs waren een aantal gemeenteraadsleden, waaronder de voltallige D66-fractie, in Loosduinen om met bewoners te praten”, vertelt Mekers. “Daar vertelden bewoners dat ze zich totaal niet gehoord voelen door het stadsbestuur. Zelfs het oudste en bekendste wijkberaad van de stad, de Commissie Loosduinen, krijgt met moeite gehoor op het stadhuis”. Het baart het D66-raadslid zorgen. “Mensen in Loosduinen beginnen hun vertrouwen in de politiek te verliezen. We moeten snel laten zien dat de politiek wel luistert! Laat dit een symbolische eerste stap zijn!”