Voor het Ginneken

‘T Ginneken is een mooi dorp met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor ‘t Ginneken: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Ginneken. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Ginneken van de toekomst.

Groener Ginneken

In ’t Ginneken kunnen meer tuinen groener worden. Wij gaan tuineigenaren stimuleren tegels te vervangen voor groen. Wij gaan het Schoolakkerplein groener maken.

Betaalbare huizen
in het Ginneken

Wij willen dat iedereen in ’t Ginneken betaalbaar kan (blijven) wonen. Daarom gaan wij meer sociale en middeldure huizen bouwen. 66% van de nieuwe huizen moet betaalbaar zijn.

Onze kandidaten

D66 heeft drie kandidaten uit het Ginneken: Joyce de Goede op plek 4, Marjolein Schooleman op plek 42 en Carla Moonen op plek 49.

Carla Moonen - Beeld: D66