Vertrouwenspersonen

D66 hecht veel waarde aan een vereniging waarin iedereen zicht veilig voelt. Hiervoor is een netwerk van vertrouwenspersonen opgezet. Heb je als lid, verenigingsbestuurder of politicus vragen, bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste omgangsvormen of mogelijke integriteitsissues en je wilt hier met iemand over van gedachten wisselen, dan zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Zij doen dit op vertrouwelijke wijze en hebben geheimhoudingsplicht. Vertrouwenspersonen kunnen en/of zullen adviseren.

Iedere regio heeft zijn eigen vertrouwenspersoon en voor Brabant zijn dat Tamara van Rossum en Kees Hagenaar. Voor meer informatie en contactgevens, klik hier.