Breda maakt ondernemend

Werken is naast geld verdienen ook een investering in jezelf. Werk is goed voor je gezondheid, draagt bij aan je ontwikkeling en maakt dat je ergens bij hoort. Daarom willen we dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Als daar regels voor in de weg staan passen we die aan. Ondernemers worden daarin gesteund. Zij zijn de kurk waar onze economie op drijft. Veel mooie dingen die we in Breda hebben zijn er dankzij ondernemende mensen. Zij creëren de mooie dingen die Breda zo’n fijne stad maken. Bovendien moet het geld eerst verdiend worden. Bedrijven die iets toevoegen aan de stad vinden daarom altijd een plaats in Breda. Daar slaan we de handen voor ineen. Want een goede economie die werkt voor iedereen, is goed voor iedereen.

Brouwerij Frontaal - Beeld: D66 Breda

Werk en inkomen

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Daarom willen we dat de sprong van een uitkering naar een baan zo klein mogelijk is. Daar moeten we samen voor aan de slag.

 • Mensen die een uitkering ontvangen mogen tot 120% van het bijstandsniveau bijverdienen, zonder dat ze gekort worden in hun uitkering. Zo verkleinen we het gat tussen een uitkering en een baan, zodat mensen weer sneller aan het werk kunnen.
 • Mensen die een uitkering ontvangen mogen op proef samenwonen, zonder dat hun uitkering dan omlaag gaat.
 • We blijven werken aan een leven lang leren. De economie verandert en dat vraagt om bij- en omscholing, ook voor mensen in de WW en bijstand.
 • We gaan de tegenprestatie verder ontwikkelen, zodat de eigen kracht van mensen nog meer centraal komt te staan. We bekijken daarvoor in navolging van Rotterdam de werkbonus als optie.
 • We moedigen bedrijven aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die vanuit een ander beroep hun branche instromen, op te leiden en in dienst te nemen 
 • We moedigen aan dat bijstandsgerechtigden weer actief mee kunnen doen in de samenleving. Het liefste begeleiden we ze naar betaald werk, maar (tijdelijk) vrijwilligerswerk kan ook een optie zijn.
 • Breda moet toe naar een economie die werkt voor mensen. De economie moet dus niet alleen geld in het laatje brengen. We hebben nadrukkelijk aandacht voor het deel van onze economie dat ervoor zorgt dat we gelukkig en gezond zijn, zoals goede arbeidsomstandigheden, oog voor de natuur en het klimaat en een bijdrage aan onze stad. De gemeente gaat wat ons betreft in gesprek met bedrijven die zich in Breda willen vestigen, over wat zij kunnen toevoegen aan Breda.

Bedrijven en ondernemen

Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Daar bieden we ruimte voor. We zorgen dat ondernemers kunnen samenwerken en een bijdrage kunnen leveren aan onze stad.

 • Het vestigingsklimaat in Breda verdient aandacht, omdat er steeds minder locaties zijn waar bedrijven terecht kunnen. Daarom zet D66 Breda zich in voor meer ruimte voor bedrijven en het slim uitbreiden en aanpassen van de bestaande locaties. Dat doen we vanzelfsprekend met respect voor de natuur.
 • We brengen in kaart hoe ons vestigingsklimaat verbeterd kan worden, om top-bedrijven die passen bij een grote stad als Breda te boeien en te binden.
 • We versterken winkelstraten en gaan leegstand tegen, door sommige plekken in de stad niet meer beschikbaar te maken voor detailhandel.
 • We moedigen duurzaam ondernemerschap aan. Daarom streven we naar de komst van meer duurzame bedrijven naar Breda en openen we een loket dat bedrijven op weg helpt bij het verduurzamen.
 • Corona heeft ervoor gezorgd dat in sommige sectoren grote problemen zijn met het vinden van goedpersoneel. Daarom zetten we samen met het bedrijfsleven in op vakscholen, bijvoorbeeld voor de horeca. Bredarobotics, de zorg- en techniekschool en de start-up incubator verdienen onze blijvende aandacht en breiden we uit naar andere sectoren waar het nodig is.
 • Bedrijven die hard geraakt zijn door corona en bijvoorbeeld met belastingschulden zijn blijven zitten, ondersteunen we. Ook als de crisis voorbij is moet de gemeente nazorg blijven geven.
 • Samen sta je sterker dan alleen. Daarom stimuleren we samenwerking en overleg tussen ondernemers, bijvoorbeeld door bedrijfsinvesteringszones (BIZ) waar ondernemers de handen in elkaar slaan om hun straat of terrein op te knappen en te onderhouden.
 • Omdat steeds meer mensen thuiswerken, ontstaan er nieuwe kansen en uitdagingen voor werkplekken. De werkplek is steeds meer een plek voor ontmoeting. Daarom stimuleren we dat kantoorlocaties in Breda opener worden, zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten en kunnen versterken.
 • In de toekomst moet elk bedrijf goed overweg kunnen met ICT. Daarom halen we onze achterstand op het glasvezelnetwerk in en sluiten we bedrijven daar zo snel mogelijk op aan. Maatschappelijke partners sluiten we zo snel mogelijk aan op de Bredaring en Brabantring.

Toerisme

We willen dat Breda van een dagjesstad meer een weekendjes-weg-stad wordt.

 • Daarom willen we dat er een groot en divers aanbod van winkels, cultuur, geschiedenis en natuur in Breda te vinden is. We betrekken daar graag de gemeenten in onze regio bij, zoals Zundert met van Gogh en Drimmelen met de Biesbosch.
 • Er komen meer verschillende mogelijkheden om in Breda te kunnen overnachten, bijvoorbeeld met een stadscamping.