Breda maakt bereikbaar

In Breda moet je makkelijk van A naar B kunnen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we goed zorgen voor ons klimaat en voetgangers en fietsers de ruimte geven. Het is daarom nodig dat we echte keuzes maken over de manier waarop we ons verplaatsen. We moeten daarbij rekening houden met de beperkte ruimte die we in Breda hebben. Met deelmobiliteit, ruim baan voor de fietser en slim omgaan met parkeren zetten we daar grote stappen in. Zo stappen we af van grijs, druk en vervuilend, naar groen, leefbaar en duurzaam. Dat maakt jouw route onderweg sneller, slimmer en schoner.

Bussen bij station Breda - Beeld: Reginald Kluijtmans

Ruim baan voor de fiets

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. We leggen fietsers daarom geen strobreed in de weg. Breda wordt zo meer een plek voor fietsers en voetgangers.

 • Dat doen we door structureel betere fietspaden aan te leggen. Deze fietspaden zijn breder, los van de autoweg en met ongelijkvloerse kruisingen. Dat is ook beter voor de verkeersveiligheid. Voor de veiligheid van kinderen geven we hier extra aandacht aan rondom scholen en sportclubs.
 • We zorgen ervoor dat de binnenstad echt een plek voor fietsers en voetgangers wordt, door het centrum echt autoluw te maken – inclusief de Prinsenkade en de Karnemelkstraat. Ook de Binnensingel maken we autovrij voor fietsers en voetgangers.
 • We bouwen een grote, nieuwe, moderne fietsparkeergarage in het centrum.
 • We investeren flink in onze fietspaden: Vanuit elke wijk komt een goede snelfietsroute naar het centrum. Kruisingen moeten waar nodig ongelijkvloers gemaakt worden. Daarbij letten we op zowel je fysieke als sociale veiligheid.
 • We willen dat fietsers zo kort mogelijk hoeven te wachten. Daarnaast is het voor fietsers ook fijn om te weten of het verkeerslicht al bijna op groen staat. Fietsers krijgen daarom op kruispunten wat ons betreft zoveel mogelijk tegelijkertijd groen bij een haakse oversteek. Ook plaatsen we bij alle verkeerslichten waar het kan ‘aftellers’.

Parkeren

Parkeerplaatsen nemen in onze stad veel ruimte in. Daarom moeten we op een slimme manier kijken hoe we ze inrichten en gebruiken.

 • Parkeren moet goedkoop zijn waar en wanneer dat nodig is. Parkeren moet duur zijn als er ook andere goede manieren zijn om je bestemming te bereiken, zoals de fiets en het OV. Daarom passen we de parkeertarieven aan naar het tijdstip en de locatie. Zo moedigen we mensen aan om op een ander tijdstip of een andere manier te reizen als dat kan, maar straffen we niemand met hoge parkeertarieven wanneer dat niet nodig is.
 • We maken bestaande parkeerplaatsen in Breda flink groener, ook in de straten. Daarmee zijn we ook goed voorbereid op heftige regenbuien.
 • In nieuwe wijken kijken we met een vernieuwende bril naar de bereikbaarheid. Als het mogelijk is hebben we geen straat vol met parkeerplaatsen en auto’s, maar zetten we bijvoorbeeld bankjes neer, leggen we speelplaatsen aan of maken we de straat groener
 • Ondergronds parkeren en met pendelbussen of met deelvervoer naar parkeerplaatsen aan de rand van wijken, zorgt ervoor dat er meer ruimte is op straat en je je fijner, veiliger en groener door Breda kunt bewegen.

Prettig en duurzaam door Breda bewegen

Het wordt goedkoper, makkelijker en comfortabeler om je auto te laten staan. Kiezen voor een alternatief, zoals de fiets of het OV, maken we aantrekkelijker. Dit verandert de blik op de weg, maakt de lucht schoner en maakt van Breda een fijnere en veiligere stad om in te wandelen of fietsen.

 • We zorgen dat je zonder eigen auto binnen maximaal een half uur (en liefst sneller) op elke plek in Breda kunt komen, op meerdere manieren. Daarbij hoort een goede app waarmee je de kosten, tijd en CO2-uitstoot van je reis kunt vergelijken.
 • Ook in onze dorpen moeten er veel nieuwe huizen bijkomen. Maar dat mag niet ten koste gaan van het woonplezier. Doorgaand verkeer rijdt daarom wat D66 Breda betreft niet dwars door onze dorpen heen, zoals nu in Prinsenbeek en Teteringen dagelijks het geval is. Samen met de regio ondernemen we actie om dit snel aan te pakken.
 • We bevoorraden de binnenstad op een slimmere en duurzamere manier en breiden de milieuzones uit. 
 • Eerder vandaag dan morgen komen er transferia met goede voorzieningen, zoals goede parkeerplaatsen, bankjes en (bus)verbindingen naar het centrum. Dat verlaagt ook de parkeerdruk in onze wijken. Bussen gaan ook rijden in een “spinnenweb”. Zo wordt het OV meer een echt alternatief voor de auto.
 • Er komen pick-uppoints in wijken en bij transferia, zodat je pakketjes dichtbij huis kunt ophalen. 
 • Parkeren en autorijden in onze bossen wordt wat D66 Breda betreft alleen mogelijk voor de daar gevestigde horeca. 
 • (Deel)vervoer moet altijd tot aan de voordeur beschikbaar zijn. Van fietsen, steps, scooters, bootjes, OV, auto’s tot bijvoorbeeld een watertaxi van Terheijden naar de Boeimeersingel. Om te zorgen dat je altijd overal kan komen, maar wildparkeren geen overlast veroorzaakt, zorgen we voor kleine parkeerlocaties (mini-hubs) in wijken.
 • Soms heb je de auto ook gewoon nodig. Omdat je bijvoorbeeld net iets meer haast hebt, omdat je grote boodschappen moet doen, omdat je naar je werk moet, je niet echt een goed alternatief hebt of gewoon omdat je dat wil. Dat moet niet alleen kunnen, dat moet ook goed kunnen. Goede hoofdwegen waar je op kan doorrijden en voldoende parkeerplekken zijn daarom ook gewoon nodig en daar blijven we voor zorgen.
 • Overlast pakken we aan, maar willen we het liefst voorkomen. Dat doen we met slimme oplossingen, maar ook met snelheids– én geluidsflitsers. De maximumsnelheid voor auto’s wordt waar mogelijk binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 60 km/u.
 • We vinden het belangrijk dat je je veilig door het verkeer kunt bewegen en dat we goed voor onze natuur zorgen. Daarom verlagen we de maximumsnelheid in de buitengebieden waar natuur is en mensen hun vrije tijd besteden, naar 50 km/u, zoals bijvoorbeeld op de Galderseweg of de Rietdijk.
 • We maken de lucht schoner en gaan geluidsoverlast tegen met een verbod op doorgaand vrachtverkeer van de A16 naar de A27 op de Zuidelijke Rondweg. We zijn in basis voor het ondertunnelen van de Noordelijke rondweg. Dat is goed voor de bereikbaarheid, de ontwikkeling van nieuwe wijken, de sociale verbindingen in de stad en het milieu. We willen daarbij wel dat het Rijk, de Provincie en de EU daaraan meebetalen.
 • We maken extra ligplaatsen voor bootjes, met voorrang voor deel- en elektrische bootjes, bijvoorbeeld aan de Krouwelaarshaven. Over 5 jaar moeten alle boten uitstootvrij zijn.
 • We blijven ons inzetten voor een betere (OV-)verbinding tussen Breda en Utrecht, het nachtnet en de positie van Breda als internationaal (trein)knooppunt.
 • Als meer dan 66% van een woonstraat pleit voor eenrichtingsverkeer, moet de gemeente daar gehoor aan geven. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en biedt ruimte voor een groenere straat.