Breda maakt leefbaar

Veiligheid en leefbaarheid zijn de basis voor een open en vrij Breda. Iedereen moet zich veilig voelen en zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Voor ons gaat het voorkomen en aanpakken van criminaliteit hand in hand. Zo maken we samen van Breda een veilige en prettige stad. 

Mensen steken over de Tolbrug bij de Haagdijk en Markendaalseweg - Beeld: Reginald Kluijtmans

Een veilig Breda

Ons Breda is een veilige en tolerante stad. Op veel plekken in Breda is het veilig, maar het kan beter. Onveilige situaties willen we liever voorkomen dan genezen.

 • Er komen meer wijkagenten, als een zichtbaar aanspreekpunt. Zo maken we Breda veiliger en toegankelijker.
 • We maken duidelijke keuzes in het takenpakket van BOA’s. Een BOA is geen alternatief voor een agent. Daarom bewapenen we ze niet.
 • Ook voor een veilige en leefbare stad waar we tweedeling tegen gaan blijft het programma Verbeter Bredanog ten minste de komende tien jaar essentieel.
 • Soms is cameratoezicht nodig. Daarbij verliezen we je privacy niet uit het oog. Camerabeelden worden daarom binnen 24 uur verwijderd. Dit geven we duidelijk aan bij de camera’s.
 • De gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartners gaan samen afspraken maken over hoe we wijken leefbaar en veilig houden, met genoeg voorzieningen. 
 • Succesvolle projecten, zoals Buurtpreventie en Grote broer en zus, ondersteunen we.
 • We willen een veilige jaarwisseling voor mens en dier. Dat kan alleen als de regels worden nageleefd. Daarom handhaven we meer op illegaal vuurwerk. Vuurwerkvrij wordt in Breda de norm. Elke wijk krijgt daarom een vuurwerkzone waar je vuurwerk mag afsteken en er komen centrale (wijk)vuurwerk- of lichtshows.
 • Onze straten moeten voor iedereen veilig en toegankelijk zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door verlichtebochten en door donkere plekken te verlichten met een sensor. Juist in het buitengebied en bij de dorpen kunnen we het gevoel van veiligheid zo verbeteren. Zo voelt iedereen zich prettig op straat.
 • De gemeente stelt het voorbeeld voor iedereen in Breda dat grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en (seksuele) intimidatie in onze stad geen plaats hebben. 
 • Ook online moet je veilig zijn. Daarom komt er een programma om mensen en organisaties weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. De gemeente moet ook naar zichzelf kijken en de eigen digitale beveiliging blijven verbeteren.

Ondermijning tegengaan

Ondermijning is een bedreiging voor onze democratie. Daar moeten we ons bewust van zijn en tegen wapenen.

 • De georganiseerde misdaad maakt gebruik van diensten uit de ‘bovenwereld’. Dat ondermijnt de samenleving. Sommige inwoners en bedrijven werken daar (onbewust en onbedoeld) aan mee, door bijvoorbeeld witwassen of het op een andere manier mogelijk maken van criminaliteit. Sommige branches zijn kwetsbaar voor deze beïnvloeding door criminelen. Daarom starten we samen met brancheorganisaties een campagne om de weerbaarheid van bedrijven tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten. 
 • Ook ons lokale bestuur en de lokale verenigingen moeten weerbaar worden tegen ondermijning. De gemeente ondersteunt de verenigingen daarbij.
 • D66 is voorstander van het reguleren van de wietteelt. Het experiment in Breda zetten we daarom door. Zodra er sprake is van een soortgelijk XTC-experiment, kijken we daar ook naar. Zo gaat criminaliteit minder lonen.
 • Samen met bedrijven en de scholen, vergroten we de kans op stageplekken en een goede baan. Zo zorgen we voor een goed toekomstperspectief voor jongeren en maken we ze minder kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit.

Altijd iets te beleven in Breda

In Breda moet je altijd iets te doen kunnen hebben. We zijn een bruisende stad. Daarom zorgen we voor een Breda met genoeg voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kunst op straat, leuke evenementen, buurthuizen, winkels, sportplekken, rustgevende natuur en nog veel meer. 

 • Daarom bekijken we de wijken en dorpen altijd als een totaalplaatje. Zo valt er in elke wijk voor jong en oud altijd wel iets te beleven.
 • D66 Breda wil onderzoeken of we de Mark kunnen verbinden met de Asterdplas. Het deel van de Mark wat ten noorden van het spoor ligt, maken we groener. Dat deel van de Mark wordt aantrekkelijker voor waterverkeer en dat een leukere plek om je vrije tijd te besteden.
 • De Asterdplas en de Galderse Meren krijgen betere voorzieningen, zoals bankjes, prullenbakken, toiletten, een busverbinding bij mooi weer en fietsenstallingen. Met een goede horecazaak kun je daar ook in de winter terecht. Die gezellige drukte helpt ook mee om het een veilige plek te houden.
 • Er komen meer plekken waar iedereen kan zwemmen, bijvoorbeeld bij het water in Bavel.
 • De kades van de Singel en de Mark verbeteren we met extra aanlegsteigers en voorzieningen. We maken de kades toegankelijk voor voetgangers. De kades en waterkanten versterken we, zodat er veel verschillende soorten groen kunnen groeien.
 • Veel groen in Breda is nu alleen om naar te kijken. D66 Breda wil dat je in dat groen juist ook lekker kunt sporten of op een andere manier je vrije tijd besteden
 • We maken het SingelparkSeeligpark en de ecologische verbindingszones af.
 • De Koepel is een kansrijke plek. Dit gebied gaan we verder ontwikkelen.
 • Kinderen moeten samen kunnen spelen. Dat is belangrijk om de stad ook voor kinderen een fijne plek te laten zijn. We maken daarom werk van goede speeltoestellen en speelplekken, en een Plukroute (zoals in Princenhage) in elke wijk.
 • Er komen meer openbare toiletten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Breda moet een stad zijn waar we slim van de techniek gebruik maken. Dat kan wat D66 Breda betreft bijvoorbeeld door lantaarnpalen om te bouwen naar laadpalen en andere slimme oplossingen.