Breda maakt creatief

Kunst, cultuur, horeca en evenementen zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken elkaar en dragen samen bij aan een Breda waarin we ons thuis in voelen, waar we kunnen ontspannen en waar we ons allemaal kunnen ontwikkelen. Dat verdient waardering en perspectief. Dat doen we door cultuur ruim baan te geven, makers te ondersteunen in hun mooie werk en de horeca, evenementen en discotheken de belangrijke plek te geven die ze verdienen. Breda is een stad van makers en vermaak.

Culturele broedplaatsen moeten we behouden en stimuleren. - Beeld: Reginald Kluijtmans

Cultuur op waarde schatten

We zijn trots op alle cultuur in Breda. Cultuur is van een ontzettend grote waarde. Daar moeten en willen we recht aan doen. Cultuur wordt zo een aanjager voor toerisme, bouwsteen van ons vestigingsklimaat, onderdeel van ons onderwijs, zichtbaar op onze straten en een vliegwiel van ontmoetingen.

 • Pier15ElectronKlavers Jansen en Stek hebben zichzelf en hun meerwaarde voor heel Breda bewezen. Dat verdient waardering en perspectief. Dit soort culturele broedplaatsen willen we daarom behouden en stimuleren, bijvoorbeeld in het Havenkwartier. We voegen daarom een nieuwe categorie toe in de manier waarop we onze cultuur structuur geven. Broedplaatsen die we willen behouden kunnen daarin terecht. Zo kunnen verschillende disciplines zich door ontwikkelen, door samen te maken, te presenteren en nieuw publiek bij elkaar te laten komen.
 • We ondersteunen kleine initiatieven uit de stad die goed zijn voor de culturele beleving in Breda.
 • We verbinden cultuur veel meer met andere beleidsterreinen, waardoor de meerwaarde van cultuur nog zichtbaarder wordt. Daarvoor willen we een sector-overstijgende visie maken. 
 • We maken meer ruimte voor culturele activiteiten buiten. Als dat nodig is doen we dat door gebieden aan te wijzen waar minder regels gelden, zoals bij Stek, of door verschillende invullingen van het gebied toe te staan.
 • We zetten ambitieuze vervolgstappen in de ontwikkeling van alle kunst en cultuur bij Klavers Jansen.
 • We maken met 200 Blind Walls, verspreid over de stad, het grootste openluchtmuseum van Nederland.
 • Niet aan alle keukentafels wordt evenveel gesproken over kunst en cultuur. Om alle Bredase jongeren kennis te laten maken met deze creativiteit, verstevigen we het cultuuronderwijs. Daarvoor werken scholen samen met makers. We voelen ons betrokken bij de Wet op het behoud van de creativiteit.
 • Om cultuur ook voor mensen die minder mobiel zijn bereikbaar te maken, stimuleren en behouden we toegankelijke cultuur en evenementen in de buurt.
 • We geven de Grote Kerk een inhoudelijk programma.
 • We bouwen de cultuurnacht uit naar twee cultuurweekenden, met (inter)nationale allure
 • We willen het culturele profiel van Breda verbeteren. Daarom introduceren we een stadskunstenaar en een Bredase cultuurprijs en richten we een netwerk op van alumni van Bredase instellingen. Zo moedigen we het gesprek aan over kunst en cultuur in Breda.
 • Breda moet een stad zijn waar internationale producties een plek vinden en Bredase producties moeten internationaal een plek krijgen. Daar moet de gemeente zo nodig aan meebetalen.
 • Om ons historisch erfgoed te koesteren pleit D66 voor een actuele erfgoedvisie, waar industrieel en religieus erfgoed een plek in krijgt. Zo behouden we stoere torens en klassieke kerken voor de volgende generaties.
 • De samenhang tussen ons historisch erfgoed en beleving is van grote waarde. Daarom zetten we in op het verbinden van erfgoed met cultuur.

Recht doen aan makers

Zonder makers geen cultuur. Zij zijn de mensen die al dat moois maken. Daarom willen we onze waardering laten zien aan al die mensen die hun talenten inzetten voor prachtige ervaringen.

 • De cultuur- en vrijetijdssector hebben door corona een gigantische klap gehad. Het herstel vraagt de komende jaren om extra ondersteuning en dus extra geld. De taart moet groter. Cultuur draagt overal aan bij, en dus mag alles ook aan cultuur bijdragen. Daarom werken we toe naar 20% extra budget. Binnen Europa kijken we naar mogelijke subsidies daarvoor. 
 • De cultuur- en vrije tijdssector moet weer honderd procent kunnen doen waar ze goed in is. Daarom kijken we samen naar wat zij daarvoor nodig hebben, zoals geld of andere ondersteuning. Wat D66 Breda betreft worden de leges en precario voor evenementen en horeca de komende periode sowieso niet verhoogd.
 • Het subsidiesysteem van Breda wordt makkelijker en toegankelijker. Makers moeten hun tijd en energie immers niet kwijt zijn aan het invullen van moeilijke formulieren, maar juist kunnen besteden aan het maken van mooie dingen.
 • Zowel letterlijk als figuurlijk moet er wat D66 Breda betreft ruimte zijn voor Bredase makers om te kunnen werken, repeteren en materialen op te slaan. Daarvoor kijken we ook naar hoe we bestaande gebouwen slim kunnen combineren.
 • D66 Breda wil een nieuw stadsdepot dat voldoet aan de kwaliteitseisen van tegenwoordig.
 • In het belang van makers, publiek en (nieuwe) leden houden we de planning in onze stad en dorpen tegen het licht. Daarbij is ons doel om een platform te hebben waar alle activiteiten en evenement in onze gemeente afgestemd en zichtbaar zijn.

Evenementen

Onze evenementen zijn de glans op onze Bredase parel. Ze maken het leven in Breda leuker, spannender en bruisender. Daar staan we voor.

 • Daarom bieden we meer ruimte voor kleine festivals en evenementen, ook op nieuwe locaties. Op ’t Zoet komt een evenementenlocatie die we met een brug verbinden aan het Haveneiland. Om de lusten en lasten zoveel mogelijk te verdelen, blijft het spreiden van evenementen voor ons belangrijk.
 • Bredase evenementen, die door vrijwilligers worden georganiseerd, vinden we heel belangrijk. We willen daarom samen met de organisaties kijken hoe we de drempels kunnen weghalen die zij ervaren bij het organiseren van zulke evenementen.
 • We willen dat alle evenementen duurzaam worden. De gemeente helpt daarin met vast electra-, water- en sanitairvoorzieningen op evenementenlocaties. Om zo min mogelijk afval te krijgen stoppen we met het gebruiken van niet-afbreekbaar plastic. Het afval dat er is scheiden we.
 • Evenementen verdienen de komende jaren nog een ondersteuning. We gaan ze helpen met vergunningsaanvragen en bieden flexibiliteit waar corona daar om vraagt.
 • Carnaval moet carnaval blijven. Tegelijkertijd willen we ook een zomerfeest waarin we de vrijheid weer vieren. Dit geven we samen met horeca-, evenementen- en cultuursector vorm.
 • We zijn trots op het Avondje NAC als Bredaas cultureel erfgoed. We zetten de ontwarring van de gemeente met NAC voort. Dat is goed voor NAC en goed voor de stad.

Horeca

Horeca en evenementen zijn vaak vernieuwend en zijn samen met cultuur ontzettend belangrijk voor verbinding, ontspanning en ontdekking.

 • Horecaondernemers weten als geen ander hoe ze bijzondere, intieme, spannende of gezellige ideeën kunnen realiseren. Of het nou een klein café, een groot festival of een bijzondere plek aan het water als Belcrum Beach of Baai is; die ruimte moeten we ze geven. Waar nodig nemen we onnodige regelsdaarvoor weg.
 • We beschermen de mooie horeca die we in Breda hebben. Tegelijkertijd maken we ruimte voor een mooidivers aanbod. Daarom koppelen we de horecaprofielen van de gemeente aan de gebiedsprofielen. De horeca in de binnenstad hoeft tenslotte niet hetzelfde te zijn als de horeca op het Haveneiland of ’t Zoet. We stellen ook een maximum per categorie horeca in een gebied. Zo zorgen we voor veel keuze in de horeca.
 • We maken het makkelijker om te veranderen van horecacategorie. Dat maakt het makkelijker voor ondernemers om in te spelen op nieuwe vraag en voorkomt leegstand. Ook kijken we naar mogelijkheden voor blurring, zonder dat dit oneerlijke concurrentie oplevert.
 • Wat D66 Breda betreft beschermen en reserveren we bijzondere locaties voor bijzondere eigentijdse horeca, bijvoorbeeld cultureel erfgoed zoals het Transformatorhuis. Zo beschermen we ons culturele erfgoed en geven we het tegelijkertijd een mooie nieuwe functie. 
 • De clubcultuur in Breda is van ontzettend grote waarde. Daarom geven we de Bredase clubcultuur een beschermde status. Het wordt onderdeel van ons immaterieel cultureel erfgoed en nadrukkelijk ingezet als culturele en economische kracht. 
 • We schaffen de sluitingstijden voor clubs en discotheken af.
 • We willen een periodiek gekozen nachtburgemeester.