Breda maakt thuis

Bekijk de video

Bekijk de video: betaalbaar wonen voor iedereen. - Beeld: D66 Breda

Voor iedereen in Breda moet een betaalbaar huis beschikbaar zijn. Of je nou student bent, of al met pensioen. Maar een betaalbaar huis vinden is ontzettend moeilijk geworden. De vrije sector wordt steeds duurder en de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Breda is ellenlang: ruim acht jaar. Daarom moeten we keuzes maken. Om te zorgen dat er méér huizen bijkomen, voor elke portemonnee. Dat betekent meer betaalbare nieuwbouw en meer sociale en middeldure huurwoningen. We kijken naar de kansen om van bestaande gebouwen huizen te maken en maken ruimte voor nieuwe manieren van wonen. En we stellen duidelijke regels om te zorgen dat de huizenmarkt werkt voor iedereen. 

Huizenbouw in Prinsenbeek - Beeld: D66 Breda

Meer huizen in heel Breda

Breda is een grote stad, waar veel mensen wonen en willen wonen. Daarom moeten we slim met de beschikbare ruimte omgaan. Zo zorgen we voor meer huizen en houden we plek voor groen en andere dingen. Door onze bebouwing en openbare ruimte mooier, spannender en van hoge kwaliteit te laten zijn, wordt Breda een fijnere plek om te wonen en te leven.

 • We gaan vaker de hoogte in bouwen. Op die manier bouwen we op weinig ruimte, veel huizen. 
 • Leegstaande winkels en kantoorgebouwen zijn logische panden om huizen van te maken. De gemeente moet daarom een transformatievisie opstellen, waarmee we de tijd dat kantoren leegstaan verkorten en je er sneller kunt wonen.
 • We zetten vooral in op bouwen rondom het centrum en aan de randen van de dorpen.
 • We gaan slim om met de nieuwe ruimte in ’t Zoet. Dat doen we door deze wijk op een creatieve manier zo snel mogelijk te ontwikkelen, door (financieel) samen te werken met partners. Zo staan daar zo snel mogelijk nieuwe, betaalbare huizen.
 • De Molsparking is een grijze, troosteloze plek in ons centrum. Daarom willen we deze plek ook gebruiken om huizen te bouwen.
 • We bouwen liever een huis, dan dat we op diezelfde plek een parkeerplaats aanleggen – als dat betekent dat bijvoorbeeld studenten of ouderen daarmee betaalbaar kunnen wonen.
 • Alle nieuwe manieren van wonen, zoals bijvoorbeeld erfdelen, onderzoeken we en worden (als dat kan) ondersteund. Duurzame woonvormen maken we actief mogelijk.
 • We zijn voorstander van duo-wonen, waarbij ouderen hun huis splitsen. Het tweede deel van hun huis wordt dan beschikbaar voor jongeren, die de ouderen kunnen helpen met zelfstandig wonen. Zo krijgen ouderen de ruimte om zelfstandig te blijven wonen en kunnen jongeren een betaalbaar huis vinden.
 • We maken het makkelijker om kleine nieuwe bestemmingsplannen goed te keuren, zodat we snel meer nieuwe huizen kunnen bouwen.

Betaalbare huizen in Breda

Breda moet een stad zijn waar iedereen kan wonen. Ook als je een lager inkomen hebt. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar de betaalbaarheid van huizen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat een diverse buurt zichzelf versterkt. 

 • We sluiten ons aan bij het regeerakkoord. Daarom willen we snel meer bouwen en dat van alle nieuwe huizen in Breda, ten minste 66% betaalbaar is. Dat betekent voor huurwoningen dat het sociale of middeldure huur is. Voor koopwoningen betekent het dat ze onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (voor 2022 is dat €355.000,-) blijven. We blijven met woningcorporaties in gesprek, voor als een nog hogere ambitie nodig is. 
 • We vinden een goede mix van verschillende soorten huizen in onze wijken en dorpen belangrijk. Daarom zorgen we voor meer sociale huur en meer middeldure huurwoningen in de wijken en dorpen waar er daar nu nog weinig van staan. Wijken en dorpen met veel sociale huurwoningen, krijgen meer ruimte voor middeldure huur en koop en de vrije sector.
 • De bouw van sociale huurwoningen is in eerste instantie een taak voor de woningcorporaties. Als er commerciële partijen zijn die sociale huurwoningen willen bouwen, dan moeten zij daarbij zich aan dezelfde voorwaarden houden als de woningcorporaties.
 • Er komen dus meer betaalbare appartementen voor jongeren en jongvolwassenen. Wat D66 Breda betreft zijn dat vooral appartementen die in aanmerking komen voor de huurtoeslag. Als dat nodig is helpen we om die aan te vragen.

Een huizenmarkt die werkt voor iedereen

Om een betaalbaar huis te kunnen vinden, moeten we de huizenmarkt verbeteren. Dat betekent vraag en aanbod in verbinding brengen, werk maken van doorstroming en huisjesmelkers aanpakken.

 • We zetten in op een opkoopbescherming en een verhuurdersvergunning
 • D66 Breda wil dat huiseigenaren hun woning gratis mogen splitsen, onder voorwaarde van een zelfbewoningsplicht. Dat is ook goed voor de leefbaarheid en gaat ondermijning tegen.
 • Veel boeren hebben gebouwen die ze niet meer gebruiken. We willen voorkomen dat daar ondermijnende en drugsgerelateerde criminaliteit een plek vindt. We richten daarom een VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-loket in om te kijken of daar mensen kunnen wonen. Zo bieden we boeren perspectief en maken we van het buitengebied een fijnere en veiligere plek.
 • Om te zorgen dat iedereen in een geschikt huis woont, is doorstroming belangrijk. Daarom moet er bij het bouwen van huizen rekening worden gehouden met de woonwensen van de mensen die kunnen doorstromen. We willen daarom een woonwensenonderzoek om die wensen in kaart te brengen.  
 • Om de doorstroming te ondersteunen hebben we nu een taskforce doorstroming. Die is belangrijk, maar het moet sneller. Daarom pleiten we ook voor een verhuisvergoeding, waarmee het aantrekkelijker wordt om naar een passender huis te verhuizen.

Studentenhuizen

Studenten en jongeren maken onze stad, zorgen voor leven in de brouwerij en zijn de basis voor talloze acties, evenementen en fantastische locaties in Breda. Maar juist deze groep staat lang in de wachtrij voor een huurwoning. Een hypotheek is voor jongeren onbetaalbaar. Daarom komen er meer huizen voor jongeren.

 • De gemeente wijst de locaties voor nieuwe studentenhuizen aan. Studenten kunnen niet nog vier jaar wachten tot deze huizen gebouwd zijn, dus het is belangrijk dat we dat proces versnellen.
 • Studenten met een beperking moeten ook een goed huis kunnen vinden. Daarom pleiten we ervoor dat grotere verhuurders van studentenhuizen daar maatregelen voor treffen.