Joyce de Goede

Bekijk: Joyce stelt zich voor

Beeld: BeeldFirma Bedrijfsfotografie

Joyce is sinds 2018 raadslid voor D66 Breda. Ze zet zich onder andere in op de onderwerpen Cultuur, Gezondheid en de Thematafels.

  • 52 jaar
  • Breda
  • Breda
  • Zij/haar

Motivatie

Op dit moment ben ik met veel plezier gemeenteraadslid voor D66 in Breda. Mijn belangrijkste motivatie om mij weer voor een periode te kandideren, is hetzelfde als vier jaar geleden: kansengelijkheid, het aanpakken van de tweedeling in Breda, preventie en vertrouwen op de eigen kracht van mensen.
 
Ik heb de afgelopen jaren mogen bijdragen aan het ingewikkelde jeugddossier en aan het politiek lastige “zwarte piet” debat. Maatschappelijke thema’s, zoals wijkontwikkeling, subsidies, vrijwilligers en OGGZ vielen in mijn portefeuille. 
 
Ik heb de afgelopen jaren een eigen stijl ontwikkeld om politiek te bedrijven. Gericht op inhoud, sturend naar oplossingen op zowel de lange als korte termijn. Ik ben verbindend met partijen aan zowel de linker- als rechterzijde van D66. Politiek is voor mij een middel, geen doel. Quotes in de krant halen is belangrijk, maar ook geen doel op zichzelf. Wel heb ik de afgelopen jaren geleerd via (sociale) media mijn thema’s beter onder de aandacht te brengen. 
 
Naast de inhoudelijke politieke thema’s heb ik mij de afgelopen jaren ook hard gemaakt om meer vrouwen in de raad te krijgen. Door het maken van filmpjes en het organiseren van bijeenkomsten, heb ik geprobeerd vrouwen te enthousiasmeren voor het lokale politieke ambt. Daarnaast heb ik als sessievoorzitter mijn steentje bijgedragen om besluitvormingsproces in de gemeenteraad in goede banen te leiden. 
 
Ik wil graag als raadslid weer deel uitmaken van het “D66-team” in Breda. Mijn motivatie is alleen maar groter geworden, omdat ik gemerkt heb dat je wel bij kan sturen aan beleidsvorming en uitvoering. De afgelopen periode heeft onze fractie als een goed team gewerkt. De basis was vertrouwen en elkaar succes gunnen. Ik hoop weer bij zo’n team te mogen horen en met mijn ervaring daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Wat is je lievelingsplek
in Breda?

Vrijlandtbrug in het Markdal. Het geeft elke dag weer een ander geweldig uitzicht, ook al regent het dat het giet.

Welke kansen zie
jij voor Breda?

– Breda is en blijft een fijne stad om te wonen en waar altijd wat te beleven is
– Elk kind in Breda krijgt kansen om haar/zijn talenten te ontwikkelen
– Einde van de tweedeling in Breda en inclusieve multiculturele stad

Wat betekent D66 voor jou?

Geen politiek om politiek te bedrijven maar politieke keuzes op basis van inhoud en overtuiging

Wat zijn drie zaken
die jij als raadslid
wil veranderen?

1.     Geen stress meer op het schoolplein voor kinderen en ouders van groep 7/8 over schoolkeuze. 
2.    Meer sport en cultuurbeleving voor jong en oud
3.    In het algemeen: aanpakken van de tweedeling in Breda en vergroten van kansengelijkheid

Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans. 
 
In boek zijn er veel insecten die een oordeel hebben over een ander zonder die ander eigenlijk te kennen. Dit gebeurt helaas in onze samenleving ook. Dit zie je terug in het motto van het boek, afkomstig van Leonardo Da Vinci: “Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten”.  Met andere woorden:  je wordt pas echt gelukkig als je je realiseert dat het leven betrekkelijk is. Morgen is niet gegeven, daarom is het niet aan ons om te veroordelen of je beter te voelen dan een ander ook heeft de één meer uit boeken geleerd dan de ander of verdient meer geld dan de ander. In wezen worstelt iedereen met hetzelfde, hebben we twijfels, lopen we tegen obstakels aan en hebben we niet het eeuwige leven.

Ik moet eerlijk bekennen dat dit al weer te lang geleden is. Het eerste komende staat al wel gepland op 15 april a.s. Een ligconcert met o.a. muziek van Ludovico Einaudi in de Koepel van Breda. Ik hou gewoon van pianomuziek. Maar daarnaast staan ook concerten van Danny Vera en Digi Dex gepland!

Bekijk hier Joyce haar terugblik op de afgelopen vier jaar.

Joyce aan het woord in de gemeenteraad - Beeld: Gemeente Breda

19.05.2024

We nodigen je graag uit voor de Algemene Afdeling Vergadering (AAV) van 19 juni.

02.02.2024

Momenteel worden de belangen van enkel omwonenden mee genomen in nieuwe woonplannen. D66 is van mening dat ook woningzoekende een stem verdienen. Daarom stellen we vragen aan het college!

24.01.2024

De wet is aangenomen. Maar is Breda wel voorbereid? Daarom stelt Talitha Korsmit vragen aan het college.

19.05.2024

We nodigen je graag uit voor de Algemene Afdeling Vergadering (AAV) van 19 juni.

02.02.2024

Momenteel worden de belangen van enkel omwonenden mee genomen in nieuwe woonplannen. D66 is van mening dat ook woningzoekende een stem verdienen. Daarom stellen we vragen aan het college!

24.01.2024

De wet is aangenomen. Maar is Breda wel voorbereid? Daarom stelt Talitha Korsmit vragen aan het college.

Toont 6 van 45