Raaddebat Februari

In februari zijn in de raad diverse knopen doorgehakt. Bouwplan Tetterodeweg in Overveen is een stukje dichterbij gekomen, er is een Kinderburgemeester, een veiliger Zeeweg is in zicht, en er is mooi inhoudelijk gedebatteerd over bescherming van strandwallen en
strandvlakten in woongebieden. Dit en meer:

En daar is dan de Kinderburgemeester!

Eindelijk is het zo ver en hebben we in onze gemeente een echte kinderburgemeester. De kinderburgemeester vraagt aandacht voor onderwerpen die kinderen belangrijk vinden zoals pesten, speelmogelijkheden, milieu en klimaat.

Aaf Wemmers is afgelopen raadsvergadering officieel benoemd tot de eerste kinderburgemeester van gemeente Bloemendaal. Aaf Wemmers is 10 jaar, woont in Aerdenhout en zit in groep 7 van de Vondelschool: “Ik wilde graag kinderburgemeester worden omdat ik wil dat iedereen goed behandeld wordt. Ook vind ik het belangrijk dat de stem van kinderen gehoord wordt.”

We hopen nog veel van onze nieuwe kinderburgemeester te horen en we zullen onze nieuwe kinderburgemeester geregeld om advies vragen. Zodat we het geluid van onze toekomst kunnen versterken waar dat kan en nodig is. En om de gemeente nog aantrekkelijker te kunnen maken voor kinderen.

Bouwplan Tetterodeweg

30 Appartementen voor starters, met minimaal een derde sociale woningbouw, te bouwen met duurzame materialen. Locatie: een voormalig fabrieksterrein aan de Tetterodeweg, vlak naast het spoor nabij het station van Overveen.

D66 is blij met dit plan. Het draagt bij om de enorme tekorten aan betaalbare woningen iets te verminderen. De plek is gunstig en mooi, de woningen zijn klein maar aantrekkelijk voor starters. Er wordt gezorgd voor plek voor deelauto’s waar ook andere buurtbewoners gebruik van kunnen maken en een ruime fietsenstalling.

In de gemeenteraad van februari is over de ontwikkelvisie van dit plan gestemd. D66, die voor stemde, zou echter wel graag wat méér dan een derde sociale woningbouw zien. Het college heeft toegezegd dit in de besprekingen met de ontwikkelaar over het definitieve plan mee te nemen. Het plan maakt een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarom heeft de gemeente een onderhandelingspositie. De discussie in de raad ging voornamelijk over de grootte van de woningen (40 m2), de bouwhoogte, de te verwachten koopprijs en de locatie vlak naast het spoor.

Het raadsvoorstel om met de ontwikkelvisie in te stemmen is met 14 (waaronder de fractie van D66) tegen 4 stemmen aangenomen. Er komt in de toekomst nog een definitief plan voor het project, dat ook aan de raad voorgelegd zal worden.

Beschermd Dorpsgezicht ‘Het Duin’ en de motie over Willinklaan 2 (Bennebroek)

Over een bouwplan voor een villa op een strandwal in Bennebroek is veel commotie ontstaan. Onder omwonenden maar ook in de politiek. De gemeenteraad sprak er op 2 februari uitvoerig over. Moet het gebied beschermd worden middels de constructie Beschermd Dorpsgezicht? Lees er elders op onze website meer over, en over hoe D66 zich heeft opgesteld.

Motie: stop met reclames voor online gokken in onze gemeente

Er is een landelijk verbod op tv-, radio- en onlinereclames van onlinecasino’s op komst. Onze D66 minister Franc Weerwind heeft aangegeven dat hij verwacht dat het verbod eind maart ingaat.

Het voorstel moet nog naar de Raad van State voor advies en dan nog naar de Tweede en Eerste Kamer.

Lokaal moeten we uiteraard ook een bijdrage leveren aan dit maatschappelijk probleem. De markt voor online gokken is op 1 oktober vorig jaar gelegaliseerd en de fractie D66 maakt
zich grote zorgen over de toename van met name het aantal jonge gokverslaafden, tussen de 18 en 23 jaar. De fractie van D66 steunt de motie van ZB hierover van harte. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gestopt en dat er niet nog een laatste reclamefeestje” gaat komen, waardoor nog meer mensen in de problemen raken.

In de motie die is ingediend wordt het college verzocht in gesprek te gaan met de exploitant van de reclames in de openbare ruimte van de gemeente Bloemendaal over het niet langer toestaan van reclames voor online gokken. Juridisch is het helaas (nog) niet mogelijk om dit
te verbieden. Maar met de motie doen we wel ‘een moreel beroep’ op de brancheorganisaties, mediapartijen en andere betrokkenen om in de komende periode “zeer verantwoordelijk” om te gaan met de ruimte die ze nu nog hebben.

Zeeweg veiliger door hoge hekken?

De Zeeweg moet veiliger worden. Daar is al zo lang over gepraat, nu moet er eindelijk wat gebeuren. De kans op een aanrijding met een hert is te groot met alle gevolgen van dien. D66 wil dat iedereen zich vrij en ‘veilig’ kan bewegen dus ook over de Zeeweg.

Momenteel pakt niemand het op. Zo voelt het en wordt het ervaren. Terwijl veiligheid voor iedereen bovenaan de agenda staat. Verschillende bewoners trokken aan de bel bij de fractie.

Gemiddeld worden jaarlijks 25 damherten aangereden op de Zeeweg en dit is een gevaar voor mens en dier. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat plaatsen van een minimaal twee meter hoog hek het aantal aanrijdingen met 80-90 procent kan verminderen.
D66 heeft het initiatief genomen voor een motie waarin op die oplossing wordt aangestuurd. Uiteindelijk hebben 6 fracties de motie ingediend in de vergadering van 2 februari. Deze werd unaniem aangenomen.

Niet alleen de gemeente Bloemendaal maar ook andere partijen, zoals de Provincie Noord-Holland, Gemeente Zandvoort, PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet hebben belang bij een veiligere Zeeweg. Deze N200 verbindt Overveen met het strand van Bloemendaal. De Provincie gaf Wageningen Universiteit (WUR) opdracht een onderzoek uit te voeren naar de aanrijdingen met damherten en hoe die te voorkomen. De onderzoekers noemden een voldoende hoog hek als effectieve oplossing, maar ook plaatsen van
faunarasters, gecombineerd met faunaovergangen zijn nuttig.

D66, VVD, PvdA, ZB, LB en GroenLinks dragen het college in de motie op om op korte termijn tot een spoedige oplossing én gezamenlijke financiering en uitvoering voor een veiliger Zeeweg te komen, en de raad daarover uiterlijk in mei te informeren. Wordt dus vervolgd.

Beeld: D66 Bloemendaal