D66 wil alternatief voor “’t Trefpunt” in Bennebroek

Beeld: D66 Bloemendaal

Als ‘t Trefpunt in Bennebroek moet wijken voor woningbouw wil D66 Bloemendaal
dat de gemeente zich hard maakt voor een andere plek voor deze belangrijke
ontmoetingsruimte voor de inwoners in het dorp. Te denken is bijvoorbeeld aan het
voormalige kerkgebouw in Park Vogelenzang.

In de Woonvisie die komende weken wordt besproken in de gemeenteraad staat het
Trefpunt genoemd als een van de zogeheten ‘zachte’ bouwlocaties. Dat zijn locaties
die nog niet in een bestemmingsplan zijn opgenomen, maar waarvoor serieuze
bouwplannen bestaan.

Het Trefpunt aan het Akonietenplein is in gebruik als kerkgebouw van de
Protestantse Gemeente PKN. Maar het gebouw wordt ook verhuurd aan bijvoorbeeld
Creatief Centrum Bennebroek, het bekende Oratorium Koor Bennebroek dat er
wekelijks repeteert, er zijn maandelijks zogeheten Trefpunt lezingen met vaak
bekende sprekers, en het dient als stembureau.

Het gebouw heeft dus al met al een belangrijke ontmoetingsfunctie. Als dit verdwijnt
is er in Bennebroek geen zaal meer van serieuze grootte.

D66 Bloemendaal dringt er op aan andere locaties te onderzoeken, zoals het
voormalige kerkgebouw op Park Vogelenzang, waar volgend jaar wordt begonnen
met de bouw van woningen. Het kerkgebouw kan daar een mooie maatschappelijk
functie vervullen.

Het raadsvoorstel Woonvisie staat op de agenda van de commissie Samenleving, op 24 mei.

Beeld: D66 Bloemendaal