D66

Na een roerig voorjaar kunnen de raadsvergaderingen van juli 2024 worden gezien als een terugkeer naar normaal.

Afgelopen week heeft de gemeenteraad Michel Rog, oud-Tweede Kamerlid van het CDA en ex-wethouder van Haarlem voorgedragen als nieuwe burgemeester en opvolger van Elbert Roest.

Als D66 Bloemendaal zijn wij buitengewoon verheugd te kunnen aankondigen dat we Thessa van der Windt (50), momenteel nog raadslid voor D66 in Haarlem, kandidaat hebben gesteld als onze wethouder en opvolger van Henk Wijkhuisen, die onlangs afscheid heeft genomen.

Mei was een roerige politieke maand in Bloemendaal. Een belangrijke gebeurtenis was het afscheid van wethouder Henk Wijkhuizen op 21 mei in het Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nog voor het einde van de maand trad ook wethouder Heijink (VVD) af waardoor de (waarnemend!) burgemeester Ankie Broekers-Knol plotseling in haar eentje het college vertegenwoordigde met alle complicaties vandien.

De raadsvergadering van 30 mei 2024 is vreemd verlopen: zeven raadsleden zijn weggelopen omdat een meerderheid van de raad hun initiatiefvoorstel wilden doorschuiven naar een volgende vergadering. Hierbij onze kant van het verhaal:

Na een roerig voorjaar kunnen de raadsvergaderingen van juli 2024 worden gezien als een terugkeer naar normaal.

Afgelopen week heeft de gemeenteraad Michel Rog, oud-Tweede Kamerlid van het CDA en ex-wethouder van Haarlem voorgedragen als nieuwe burgemeester en opvolger van Elbert Roest.

Als D66 Bloemendaal zijn wij buitengewoon verheugd te kunnen aankondigen dat we Thessa van der Windt (50), momenteel nog raadslid voor D66 in Haarlem, kandidaat hebben gesteld als onze wethouder en opvolger van Henk Wijkhuisen, die onlangs afscheid heeft genomen.

Mei was een roerige politieke maand in Bloemendaal. Een belangrijke gebeurtenis was het afscheid van wethouder Henk Wijkhuizen op 21 mei in het Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nog voor het einde van de maand trad ook wethouder Heijink (VVD) af waardoor de (waarnemend!) burgemeester Ankie Broekers-Knol plotseling in haar eentje het college vertegenwoordigde met alle complicaties vandien.

De raadsvergadering van 30 mei 2024 is vreemd verlopen: zeven raadsleden zijn weggelopen omdat een meerderheid van de raad hun initiatiefvoorstel wilden doorschuiven naar een volgende vergadering. Hierbij onze kant van het verhaal:

Er was heel veel regen. Passend dus, stond de hemelwaterverordening op de raadsagenda! En verder in de raad van 21 december 2023: onderdelen van het Eindejaarsvoorstel en Belastingverordening en de agenda’s van de regionale samenwerking. 

De raadsvergadering van 30 november was in verband met het trieste overlijden van collega en raadslid voor de VVD, Albertine Zoetmulder, pas laat geagendeerd. Daarom kon D66 fractielid Joost Kramer niet aanwezig zijn. Bij het agendapunt over het Bispinckpark heeft fractielid Alice Jeltes niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de stemming, omdat zij een directe omwonende van het plan is. De raad nam diverse belangrijke besluiten oa over de bibliotheek:

Er was heel veel regen. Passend dus, stond de hemelwaterverordening op de raadsagenda! En verder in de raad van 21 december 2023: onderdelen van het Eindejaarsvoorstel en Belastingverordening en de agenda’s van de regionale samenwerking. 

De raadsvergadering van 30 november was in verband met het trieste overlijden van collega en raadslid voor de VVD, Albertine Zoetmulder, pas laat geagendeerd. Daarom kon D66 fractielid Joost Kramer niet aanwezig zijn. Bij het agendapunt over het Bispinckpark heeft fractielid Alice Jeltes niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de stemming, omdat zij een directe omwonende van het plan is. De raad nam diverse belangrijke besluiten oa over de bibliotheek:

D66 is tevreden over de begroting 2024, zoals die in de gemeenteraad van 9 november 2023 is besproken. De posten waaraan D66 vooral waarde aan hecht zoals Wonen, Onderwijs (Huisvesting scholen), Verkeersveiligheid en een resulterende OZB-belasting voor de burgers die acceptabel is, zien er financieel goed uit.

VVD-fractievoorzitter Albertine Zoetmulder-Sanders overleden.

De raadsvergadering van 5 oktober was de eerste onder voorzitterschap van de onlangs aangestelde waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol. Op de agenda stond onder meer de verzelfstandiging van de Muziekschool, en moties over Stolpersteine en de kleur van led-verlichting.

Akkoord over opvang asielzoekers, plannen voor oa Zeeweg, huisvesting scholen, opknappen Voorbuurt en winkelstraat. Wisselingen in de D66-fractie, en: burgemeester Roest geen waarnemer.

Meer en betaalbare woningen zijn voor D66 een topprioriteit, ook in Bloemendaal. De fractie steunde de Woonvisie 2023-26 tijdens de raadsvergadering van 1 juni dan ook volop.

Als ‘t Trefpunt in Bennebroek moet wijken voor woningbouw wil D66 Bloemendaal dat de gemeente zich hard maakt voor een andere plek voor deze belangrijke ontmoetingsruimte voor de inwoners in het dorp. Te denken is bijvoorbeeld aan het voormalige kerkgebouw in Park Vogelenzang.

D66 is tevreden over de begroting 2024, zoals die in de gemeenteraad van 9 november 2023 is besproken. De posten waaraan D66 vooral waarde aan hecht zoals Wonen, Onderwijs (Huisvesting scholen), Verkeersveiligheid en een resulterende OZB-belasting voor de burgers die acceptabel is, zien er financieel goed uit.

VVD-fractievoorzitter Albertine Zoetmulder-Sanders overleden.

De raadsvergadering van 5 oktober was de eerste onder voorzitterschap van de onlangs aangestelde waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol. Op de agenda stond onder meer de verzelfstandiging van de Muziekschool, en moties over Stolpersteine en de kleur van led-verlichting.

Akkoord over opvang asielzoekers, plannen voor oa Zeeweg, huisvesting scholen, opknappen Voorbuurt en winkelstraat. Wisselingen in de D66-fractie, en: burgemeester Roest geen waarnemer.

Meer en betaalbare woningen zijn voor D66 een topprioriteit, ook in Bloemendaal. De fractie steunde de Woonvisie 2023-26 tijdens de raadsvergadering van 1 juni dan ook volop.

Als ‘t Trefpunt in Bennebroek moet wijken voor woningbouw wil D66 Bloemendaal dat de gemeente zich hard maakt voor een andere plek voor deze belangrijke ontmoetingsruimte voor de inwoners in het dorp. Te denken is bijvoorbeeld aan het voormalige kerkgebouw in Park Vogelenzang.

Asielopvang stond de afgelopen weken centraal in gemeentelijke debatten. Daarnaast was de toeristenbelasting een hot item. Een kort overzicht van april 2023:

Onze fractievoorzitter Vincent Verheij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn raadszetel opgegeven. Hij voegt daar deze verklaring bij:

Op de volle agenda’s van de raad stonden in maart ondermeer, het splitsen van woningen, de agendering in de gemeenteraad en inspreekrecht in commissies, bescherming van Het Duin, en de enquête rond de Woonvisie. Hoe de D66-fractie hierover denkt en stemde, leest u in de fractie-update.

Waar gaat het om? De villawijk ‘Het Duin’ in Bennebroek is gebouwd op de overblijfselen van een oude strandwal. Op verschillende plaatsen zijn in de wijk nog sporen van de oude duinen zichtbaar in de vorm van natuurlijke verhogingen in het terrein. Sinds de jaren ’30 en (vooral) de jaren ’50 van de vorige eeuw is dit gebied verkaveld en zijn er een groot aantal villa’s gebouwd, gekenmerkt door een grote variëteit in architectuur en omvang. De villa’s zijn voor groot deel gebouwd op geëgaliseerd

In februari zijn in de raad diverse knopen doorgehakt. Bouwplan Tetterodeweg in Overveen is een stukje dichterbij gekomen, er is een Kinderburgemeester, een veiliger Zeeweg is in zicht, en er is mooi inhoudelijk gedebatteerd over bescherming van strandwallen en strandvlakten in woongebieden. Dit en meer:

D66 kandidaten Laurien Berkvens, Sijmen Mülder, Nina Sophie Vroom en Wesley van der Heijden van de PS2023 waren op 4 februari 2023 op bezoek in Bloemendaal. Ze zetten zich ook in voor onze fantastische woon- en leefomgeving. Voor een goed leven nu, en met ruimte voor een volgende generatie. Zo gaan we samen de strijd aan tegen klimaatverandering, werken we aan duurzame mobiliteit en willen we meer investeren in biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur.

Asielopvang stond de afgelopen weken centraal in gemeentelijke debatten. Daarnaast was de toeristenbelasting een hot item. Een kort overzicht van april 2023:

Onze fractievoorzitter Vincent Verheij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn raadszetel opgegeven. Hij voegt daar deze verklaring bij:

Op de volle agenda’s van de raad stonden in maart ondermeer, het splitsen van woningen, de agendering in de gemeenteraad en inspreekrecht in commissies, bescherming van Het Duin, en de enquête rond de Woonvisie. Hoe de D66-fractie hierover denkt en stemde, leest u in de fractie-update.

Waar gaat het om? De villawijk ‘Het Duin’ in Bennebroek is gebouwd op de overblijfselen van een oude strandwal. Op verschillende plaatsen zijn in de wijk nog sporen van de oude duinen zichtbaar in de vorm van natuurlijke verhogingen in het terrein. Sinds de jaren ’30 en (vooral) de jaren ’50 van de vorige eeuw is dit gebied verkaveld en zijn er een groot aantal villa’s gebouwd, gekenmerkt door een grote variëteit in architectuur en omvang. De villa’s zijn voor groot deel gebouwd op geëgaliseerd

In februari zijn in de raad diverse knopen doorgehakt. Bouwplan Tetterodeweg in Overveen is een stukje dichterbij gekomen, er is een Kinderburgemeester, een veiliger Zeeweg is in zicht, en er is mooi inhoudelijk gedebatteerd over bescherming van strandwallen en strandvlakten in woongebieden. Dit en meer:

D66 kandidaten Laurien Berkvens, Sijmen Mülder, Nina Sophie Vroom en Wesley van der Heijden van de PS2023 waren op 4 februari 2023 op bezoek in Bloemendaal. Ze zetten zich ook in voor onze fantastische woon- en leefomgeving. Voor een goed leven nu, en met ruimte voor een volgende generatie. Zo gaan we samen de strijd aan tegen klimaatverandering, werken we aan duurzame mobiliteit en willen we meer investeren in biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur.

Toont 24 van 31