Raadsbreedakkoord op initiatief van D66

“We zijn supertrots dat ons pleidooi voor een raadsbreedakkoord door alle partijen is overgenomen!”

Succes

Wij zien in een raadsbreedakkoord vanaf het moment dat de verkiezingsuitslag bekend was, de beste oplossing om recht te doen aan de mening van de inwoners van de gemeente Bergen. Daarnaast is het een oplossing voor het verbeteren van de bestuurscultuur en het vertrouwen in de politiek. Daarom hebben we altijd in onze publieke communicatie en (in)formele gesprekken, met en zonder( in)formateur, het raadsbreedakkoord bepleit. En met succes!!

Bestuurscultuur

De afgelopen raadsperiodes is de afstand tussen de coalitie en de oppositie steeds groter geworden. Naast dat dit de verstandhoudingen binnen de raad verslechterde, verloor zij ook steeds meer het vertrouwen van de inwoners. Het ‘gedoe’ kreeg meer aandacht dan de inhoud. Voorkomen van nog een bestuurscrisis werd het doel en niet gezamenlijk op zoek gaan naar een gedragen besluit.

Duidingsdebat

Ons verzoek om een duidingsdebat lag ook hier ten grondslag aan. Graag hadden wij onze motivatie voor een raadsbreedakkoord toegelicht in een openbare vergadering en de reacties hierop van alle fracties vernomen. Helaas werd hier door de winnende formerende partij geen gehoor aan gegeven, maar konden we toch via besloten gesprekken de andere partijen van de voordelen overtuigen.

Voordelen

Met een raadsakkoord wordt op hoofdlijnen van de inhoud een uitvoeringsopdracht gegeven aan het college. Vanaf het begin wordt de raad betrokken bij de uitwerking van de diverse beleidsvoorstellen en kan elke partij, klein of groot, hun afwegingen kenbaar maken. En dit kan zorgen voor wisselende meerderheden. Het is niet meer automatisch dat de coalitie voor zal stemmen, gewoonweg omdat er geen coalitie meer is. De wethouders staan in principe los van de partijen, dus wordt niet automatisch het voorstel van de wethouders ondersteund.

Op inhoud

Een korte vergelijking van de verkiezingsprogramma’s maakte snel duidelijk dat er geen grote verschillen zijn bij de partijen. Slechts op een klein aantal dossiers en dat zijn juist de moeilijke, staan de partijen niet op een lijn. En ook die moeilijke dossiers gaan we niet vooraf uit onderhandelen in een coalitieakkoord; we stemmen volgens de afweging die onze fractie op dat moment het beste voor het algemeen belang van de gemeente Bergen acht!

Selectiecommissie

Maar we zijn er nog niet, want een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle partijen zal een keuze maken uit de wethouders die solliciteren. En dat wordt nog een spannend proces: met elkaar, unaniem de keuze te maken voor het beste college voor de gemeente Bergen, zonder daar een politieke kleur aan te willen verbinden…

Wij zien dat alle partijen zich hier voor 100% in willen zetten, niet in de eerste plaats om het vertrouwen van de inwoners te herstellen. Wie zien er naar uit om dit formatieproces succesvol af te ronden!