Vragen over wachtlijst op ISK-school

D66 Assen maakt zich zorgen over het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK-school. Op de website van de ISK in Assen staat geschreven dat er sinds januari tot aan de zomervakantie een instroomstop is. Dat betekent dat nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar in Noord- en Midden Drenthe (5 gemeentes) niet direct naar school kunnen, maar op een wachtlijst komen. Deze problematiek gaat helaas verder dan alleen Assen. In Groningen hebben we ook al een vergelijkbaar bericht gelezen.

Iedereen heeft
recht op onderwijs

D66 Assen vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. We betreuren het dat er een wachtlijst is. Ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen, talenten te ontplooien en dromen achterna te gaan. We snappen dat deze problematiek complex is. Het gaat om huisvesting, personeel en organisatie. We zouden graag zien dat er snel een stabiele, toekomstbestendige en kwalitatief goede oplossing wordt gevonden.

GroenLinks

De GroenLinks fractie heeft ook aandacht gevraagd voor deze problematiek en heeft ook vragen gesteld. Daar sluiten we, als D66 Assen bij aan en hebben daarom aanvullende vragen gesteld.

Aanvullende vragen

Naast de vragen van GroenLinks hebben we de volgende aanvullende vragen gesteld:

  • Wie is er formeel verantwoordelijk voor kwalitatieve/goede onderwijsvoorziening ISK in onze regio (5 gemeentes)?
  • Sinds wanneer was het college op de hoogte van deze problematiek in Assen? En wat is er tot op heden aangedaan om deze problematiek aan te pakken?
  • Wordt er samengewerkt met andere regio’s, schoolbesturen en provincie om deze problematiek aan te pakken? En in hoeverre wordt er landelijk samengewerkt? Zo ja, dan zouden we graag een toelichting willen op deze samenwerking. Zo nee, is het college bereidt om het voortouw te nemen in regionale samenwerking?