Goede onderwijshuisvesting

Voor goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting belangrijk. Met dit voorstel gaan we een eerste stap in dit proces zetten, namelijk met een onderzoek naar de mogelijkheden. Vernieuwing aan de Zeemanstraat of op de huidige locatie. D66 vindt het belangrijk dat we ook in Assen dit Kindcentrum gaan vernieuwen.

We hebben het college bevraagd een een aantal belangrijke dingen meegegeven:

Onderzoek naar de locatie

In de stukken lezen we dat het College eerst scenario’s gaan onderzoeken en pas daarna de Raad een gewogen besluit gaan nemen over een scenario. D66 heeft hier het College nader over gevraagd, met de vraag of dit betekent dat de Raad eerst een voorkeurslocatie aanwijst en pas daarna het programma van eisen en het verdere proces wordt gestart. Dit werd bevestigd en we kunnen ons vinden in dit proces.

Participatie en communicatie met de omgeving

Ook hebben we het over communicatie en participatie gehad. Dit gaat pas spelen als er een scenario gekozen is. We kunnen goed voorstellen dat je eerst het scenario helder wilt hebben, voordat je omwonenden gaan betrekken bij het verdere ontwerp. We blijven het belangrijk vinden dat we omwonenden goed informeren over het tijdspad. Denk aan de informatie zoals: wat gaan we doen, wanneer gaan we wat doen en hoe gaan we verder. Ook dat we duidelijk zijn in waar de participatie wel en niet over gaat, dit om verkeerde verwachtingen te voorkomen.

Update een de gemeenteraad

Vervolgens hebben we gevraagd dat we graag op de hoogte blijven van het proces, de wijze van participatie, de scenario’s en de overige ontwikkelingen. Deze toezegging ontvingen we van de wethouder dat hij de raad actief blijft informeren over het proces.