Schriftelijke vragen – Energieprijzen sportverenigingen

D66 Assen stuurde schriftelijke vragen naar het College van Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van de betaalbaarheid van energie op sportaccommodaties en de signalen van sportverenigingen daarover.

Brandbrief sportverenigingen

D66 vernam dat sportverenigingen in de knel komen vanwege de hoge energieprijzen. Asser voetbalclubs geven aan in een brandbrief dat ze over enkele weken misschien de deur moeten sluiten.
De zwemverenigingen trekken aan de bel omdat ze te maken krijgen zo’n huurverhoging dat ze de kosten niet langer kunnen ophoesten.

Wat D66 betreft een zorgelijke ontwikkeling voor het rijke verenigingsleven dat we in Assen hebben. 

Sport als
maatschappelijke
opgave

Als D66 Assen vinden we sport en bewegen belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente.
De sportvereniging draagt daarmee bij aan maatschappelijke opgave van de gemeente. Het omvallen van sportverenigingen door hoge energieprijzen zal een groot verlies zijn voor Assen.
Wij zien dan ook graag dat sportverenigingen door deze moeilijke tijd heen worden geholpen, zodat de sportvereniging blijft bestaan en de contributie betaalbaar blijft voor iedereen. 

Schriftelijke vragen

Dat maakt dat D66 de volgende vragen heeft aan het college:

  • Is het college bereid om de sportverenigingen te ondersteunen om ze door deze moeilijke tijd heen te helpen? Zo ja, wat zijn oplossingen waar de gemeente aan denkt op korte termijn en lange termijn?
  • De wethouder heeft overleg gehad met de zwemverenigingen. Wat zijn vervolgstappen na dit overleg?
  • De voetbalverenigingen hebben een brandbrief geschreven. Is er al contact met de verengingen?
    Hoe kijkt het college naar de suggesties die de verenigingen doen?
  • Wat voor ondersteuning kan de gemeente sportverenigingen bieden om te verduurzamen?
  • Waar biedt het energieplafond kansen voor verenigingen en welke rol kan de gemeente daarin spelen?

De schriftelijke vragen zijn hier terug te lezen.