Ontsluiting Kloosterveen: (meer) vertrouwen in participatie

“Ik had zo ontzettend graag gehad dat we samen waren begonnen”.
Een zin van een inwoner die D66 is bij gebleven. Hoe kan het nou zijn dat we niet samen zijn gestart? Terwijl “Samen maken we Assen sterk” onze slogan is van de participatievisie.

Verwachtingen

Door slechte communicatie staat dit proces 3-0 achter en dan moeten we nog beginnen, was onze reactie. We hebben de wethouder goed verstaan en zo hebben we het stuk ook gelezen, dat het participatieproces nog moet beginnen. En dat het schetsontwerp over hoe de wijk te ontsluiten vanwege de uitbreiding nieuwbouw, een vertrekpunt is om het gesprek aan te gaan.

Participatie

Met een prachtige visie op participatie en met een Assense aanpak die daarin beschreven staat kan het niet zo zijn dat inwoners straks teleurgesteld zijn over de communicatie en participatieproces. We hebben het college gevraagd om helder in de kaders en uitgangspunten te zijn, waar participatie wel/niet over gaat en vooral welke mate van invloed er nog is. D66 hoopt dat er straks een plan ligt die op draagvlak van inwoners en gemeente kan rekenen.