Samen naar nieuw jongerenbeleid

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 hebben we, samen met andere partijen, een motie jongeren ingediend. Een motie waarbij we samen met de jeugd in Assen naar nieuw jeugdbeleid gaan.

Aanleiding van de motie

In veel verkiezingsprogramma’s lazen we de ambities om samen met de jeugd in Assen nieuw jeugdbeleid vorm te geven, daar staan we als D66 Assen ook voor. Kinderen en jongeren moeten kunnen meepraten over de toekomst van Assen, moeten elkaar kunnen ontmoeten en initiatieven kunnen ontplooien.

Groep van de raad

D66 Assen zou het mooi vinden als we met de gemeenteraad samen het gesprek voeren met jongeren over nieuw jeugdbeleid, zodat we hier een actief en proactieve rol in hebben. Ook dat we samen met professionals, ambtenaren en het college samen naar nieuw jeugdbeleid aan.

Na de zomer

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2023 is de motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad, daar zijn we ontzettend trots op. Na de zomer begint het echte werk. De motie richt zich in eerste instantie op het vorm geven van jongerenparticipatie, zodat de jeugd op de verschillende beleidsterreinen mee kan praten. Daarnaast is het doel om kaders te formuleren voor andere beleidsterreinen die met jeugdbeleid te maken hebben, zoals ontmoetingsplekken, wonen en onderwijs.

Bijdrage motie geletterdheid - Beeld: Adinda Bornkamp