Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad

Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien en te leven. 
Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. 
Daar horen geweldsmiddelen als messen niet bij. Ook andere vormen van geweld, bedreiging of intimidatie vinden we hier niet bij horen. 

Iets verbieden lost in de
basis het probleem niet op

De vraag die ons bezighoudt is echter wel of we dit met een verbod zouden moeten regelen. Iets verbieden lost in de basis een probleem niet op.
Het is niet dat er na morgen geen jongeren meer met messen op straat lopen, omdat dit voorstel vanavond voorligt. 
Wel helpt het onze handhavers om dit gedrag een consequentie geven, maar welke consequentie kunnen zij geven als wij dit verbod instellen?

Voorkomen is beter dan genezen

Nogmaals, met alleen een verbod lossen we het onderliggende probleem niet op. 
College, heeft u inzicht in waarom jongeren steeds vaker met een mes op straat lopen? 
En hoe kijkt u naar het gebied waar dit verbod geldt, namelijk alleen in het centrum van Assen. Zou het verbod dan niet voor heel Assen moeten gelden?
Met een mes op straat lopen om jezelf te kunnen beschermen hoort niet thuis in de hele stad. Wat gebeurt er allemaal in de preventie om dit gedrag te veranderen? Hier liggen wel de kansen. Uiteindelijk moeten we dat onderliggende probleem ook oplossen!

Onze stemming

Na de beantwoording van het college hebben we voor het initiatief gestemd om messen in het centrum van Assen te verbieden.